Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾


MERYEM SURESİ 94. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lekad ahsâ-hum ve adde-hum adden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lekad andolsun
ahsâ-hum onları hesap etti, tespit etti
ve adde-hum ve onları saydı
adden adet adet, tek tek adetlendirerek (sayarak)

Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).

MERYEM SURESİ 94. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

Diyanet İşleri

Andolsun ki hepsini topluluk bakımından da saymıştır, tek tek de ve hepsini, hepsinin ahvâlini bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

Adem Uğur

Andolsun ki (Rahman) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir!

Ahmed Hulusi

Andolsun ki, Allah onların hepsinin sayımını yapmış, sicile geçirmiştir. Onları teker teker saymıştır.

Ahmet Tekin

Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır.

Ahmet Varol

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

Ali Bulaç

Yemin olsun ki, Allah hepsini kuşatmış, sayılarını ve işlerini bilmiştir.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki onlarin adedini bilmis ve teker teker saymistir.

Bekir Sadak

And olsun ki, O, onları birer birer sayıp hesaplamıştır.

Celal Yıldırım

And olsun ki onların adedini bilmiş ve teker teker saymıştır.

Diyanet İşleri (eski)

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

Diyanet Vakfi

Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.

Edip Yüksel

Kasem olsun ki hepsini ihsa etmiş, hepsini sayı ile ta'dad buyurmuştur

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, hepsini kuşatmış ve hepsini bir bir saymıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir.

Seyyid Kutub

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

Gültekin Onan

Andolsun ki O, bunları cem'iyyet olarak da saymış, ferdler olarak da saymışdır.

Hasan Basri Çantay

And olsun ki (O), onları (ilmiyle) kuşatmış, hem onları (ve yaptıklarını) birer birer saymıştır.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.

İbni Kesir

doğrusu, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, teker teker saymıştır;

Muhammed Esed

Kasem olsun ki, onları kuşatmıştır ve onları saymakla saymıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

Ömer Öngüt

Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiştir.

Şaban Piriş

O bunların hepsini ilmi ile ihata etmiş, tek tek tesbit etmiştir.

Suat Yıldırım

O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.

Süleyman Ateş

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak da saymış bulunmaktadır.

Tefhim-ul Kuran

Allah onların hepsini kuşatmış, herbirini tek tek saymıştır.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Doğrusu O, kullarını bilgisiyle kuşatmış, herşeylerini ve nefeslerini birer birer saymıştır.

Abdullah Parlıyan

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir.

Bayraktar Bayraklı

Andolsun ki, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, sayılarını tespit etmiştir.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz (Allah) onların tümünü ilmi ile kuşatmış ve teker teker saymıştır

Kadri Çelik

O, onların her biri için kendine has kulluk şekli, ömür, vazife ve rızık takdir buyurmuş ve onları tek tek birer kul olarak tescil etmiştir.

Ali Ünal

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

Harun Yıldırım

Doğrusu O, onların tümünü derin bir bilgiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun ki, onları kuşatmış ve iyice saydıkça saymıştır!

Sadık Türkmen

Rahman onların hepsini hesap etmiş ve tek tek saymıştır.

İlyas Yorulmaz

Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).

İmam İskender Ali Mihr