Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾


MERYEM SURESİ 96. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne âmenû ve amilu es sâlihâti se yec'alu lehum er rahmânu vudden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne ellezîne muhakkak ki onlar
âmenû îmân edenler, âmenû olanlar
ve amilu es sâlihâti ve salih ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar
se yec'alu kılacak, yapacak
lehum er rahmânu Rahmân onlar için
vudden muhabbet, sevgi

Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.

MERYEM SURESİ 96. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki inanan ve iyi işlerde bulunanlara karşı rahman, gönüllere bir sevgidir verir.

Abdulbaki Gölpınarlı

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.

Ahmed Hulusi

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için, Rahmet sahibi Rahman olan Allah kullarının gönüllerine bir sevgi yerleştirecektir.

Ahmet Tekin

İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir.

Ahmet Varol

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.

Ali Bulaç

İman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman bunlara bir sevgi verecek (onları gönüllere sevdirecektir.)

Ali Fikri Yavuz

inanip yararli is isleyenleri Rahman sevgili kilacaktir.

Bekir Sadak

İmân edip İyi yararlı amellerde bulunanları elbette Rahman (olan Allah) sevgili kılar.

Celal Yıldırım

İnanıp yararlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır.

Diyanet İşleri (eski)

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Diyanet Vakfi

İnanıp erdemli davrananlara Rahman sevgi bağışlar.

Edip Yüksel

İyman edip salih işler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir

Elmalılı Hamdi Yazır

İman edip yararlı işler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İman edip iyi ameller işleyenlere gelince Allah, onlara sevgi armağan edecektir.

Seyyid Kutub

İnananlar ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır.

Gültekin Onan

Hakıykat îman edib de iyi iyi işler yapanlar (yok mu?) çok esirgeyici (Allah) onlar için (gönüllerde) bir sevgi verecekdir.

Hasan Basri Çantay

Doğrusu îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onlar için,(kalblerde) bir sevgi kılacaktır.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.

İbni Kesir

Sınırsız rahmet Sahibi, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları sevgiyle kuşatacaktır;

Muhammed Esed

O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, muhakkak ki Rahmân, onlar için (kalplerde) bir sevgi vücuda getirecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir.

Ömer Öngüt

İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaşacaktır.

Şaban Piriş

İman edip, makbul ve güzel işler yapanları Rahman, (hem Allah, hem de mahluklar nezdinde) sevimli kılacaktır.

Suat Yıldırım

İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacak(onları herkese sevdirecek)tir.

Süleyman Ateş

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.

Tefhim-ul Kuran

İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir.

Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk

Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları, sevgiyle kuşatacaktır.

Abdullah Parlıyan

İman edip iyi amellerde bulunanlara gelince, Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır.

Bayraktar Bayraklı

İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman (olan Allah, kalplerde) bir sevgi yaratarak (onları herkese) sevdirecektir.

Cemal Külünkoğlu

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar (var ya), Rahman, onlar için (insanların kalbinde) bir sevgi kılacaktır.

Kadri Çelik

Rahmân, iman edip imanları istikametinde sağlam, doğru, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapanlar için (gök ve yer ehlinin gönüllerinde) bir sevgi var edecek (ve onlar, şu anda az ve güçsüz de olsalar, her tarafta kabul görecekler)dir.

Ali Ünal

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, bir sevgi yaratacaktır.

Harun Yıldırım

İmanda sebat eden, o imanla uyumlu bir hayat yaşayan kimseler var ya: O sonsuz rahmet kaynağı onlar için tarifsiz bir sevgi var edecek.

Mustafa İslamoğlu

Gerçek şu Kİ; iman eden ve faydalı işi en iyi şekilde yapanlara gelince, Rahmân onlar için bir sevgi kılacaktır.

Sadık Türkmen

İman edip doğru ve güzel davranışlarda bulunanları Rahman sevgi ile karşılayacaktır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.

İmam İskender Ali Mihr