Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾


MUDDESSİR SURESİ 20. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe kutile keyfe kaddera
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
kutile katledildi, öldürüldü, kahroldu, mahvoldu (kendisini mahvetti)
keyfe nasıl
kaddera takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi

Sonra kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl da karar verdi.

MUDDESSİR SURESİ 20. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!

Diyanet İşleri

Sonra gene de geberesice, nasıl da ölçtü biçti.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!

Adem Uğur

Sonra yine ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti!

Ahmed Hulusi

Bir daha, bir daha kahrolası, nasıl da içinde yaşadığı toplumun tasvibini alacak peşpeşe planlar yaptı.

Ahmet Tekin

Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu.

Ahmet Varol

Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Ali Bulaç

Sonra kahrolası ne biçim (söz) uydurdu!...

Ali Fikri Yavuz

Cani cikasi; sonra yine ne bicim olcup bicti!

Bekir Sadak

(19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti!

Celal Yıldırım

Canı çıkası; sonra yine ne biçim ölçüp biçti!

Diyanet İşleri (eski)

Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!

Diyanet Vakfi

Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.

Edip Yüksel

Sonra kahr olası nasıl biçti

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir daha kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?

Seyyid Kutub

Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Gültekin Onan

Yine kahr olası, nasıl ölçü yapdı o?!

Hasan Basri Çantay

Sonra (yine o) kahrolası, nasıl (da) ölçtü biçti!

Hayrat Neşriyat

Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti.

İbni Kesir

evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla!

Muhammed Esed

(20-21) Sonra kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Sonra bakıverdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!

Ömer Öngüt

Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi.

Şaban Piriş

Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti!

Suat Yıldırım

Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti.

Süleyman Ateş

Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Tefhim-ul Kuran

Yine kahrolası, nasıl da ölçüp biçti!

Ümit Şimşek

Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?!

Yaşar Nuri Öztürk

Evet o geberesice kendisini perişan eder böyle hesaplarla.

Abdullah Parlıyan

(18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!

Bayraktar Bayraklı

Yine kahrolası, nasıl düşündü ve uydurdu?

Cemal Külünkoğlu

Sonra yine kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?

Kadri Çelik

Hay kem gözlerden uzak kalasıca, gerçekten nasıl da ölçtü biçti!

Ali Ünal

Yine kahrolası! Ne biçim karar verdi.

Harun Yıldırım

Bir daha canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti!

Mustafa İslamoğlu

Yine stresli/öfkeli/kahırlı kişi; ne biçim ölçtü (biçti), yorumladı!

Sadık Türkmen

Sonra kahrolası nasılda planladı.

İlyas Yorulmaz

Sonra kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl da karar verdi.

İmam İskender Ali Mihr