Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır.


ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾


MUHAMMED SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike bi ennallâhe mevlâ ellezîne âmenû ve enne el kâfirîne lâ mevlâ lehum
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu, bu
bi ennallâhe Allah’ın ... olması sebebiyle
mevlâ ellezîne o kimselerin velisi, dostu
âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
ve enne ve muhakkak ki, gerçek
el kâfirîne kâfirler
lâ mevlâ dost yoktur
lehum onlara

Bu, Allah’ın âmenû olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu (mevlâsı) yoktur.

MUHAMMED SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu, Allah’ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.

Diyanet İşleri

Böyle bu, çünkü şüphe yok ki Allah, inananların yardımcısıdır ve şüphe yok ki kâfirlerin yardımcısı yoktur.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.

Adem Uğur

İşte (gerçek durum) bu! Allâh, iman edenlerde Mevlâ'dır! Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların mevlâsı yoktur!

Ahmed Hulusi

Bütün bunlar, Allah’ın, iman edenlerin mevlâsı, emrinde oldukları otorite, koruyucuları olması; kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin, nankörlerin de, mevlâlarının, koruyucularının olmaması dolayısıyladır.

Ahmet Tekin

Bu, Allah'ın iman edenlerin dostu olması, inkâr edenlerin ise hiç dostlarının olmaması sebebiyledir.

Ahmet Varol

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise, velisi yoktur.

Ali Bulaç

Sebebi şu: Çünkü Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Kâfirlere gelince; onların yardımcısı yoktur.

Ali Fikri Yavuz

Cunku Allah inananlarin sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur. *

Bekir Sadak

Bu böyledir. Çünkü Allah, imân edenlerin dostu ve sahip çıkanıdır. Kâfirlerin ise hiçbir dost ve sahip çıkanı yoktur.

Celal Yıldırım

Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.

Diyanet İşleri (eski)

Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.

Diyanet Vakfi

Çünkü ALLAH inananların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur.

Edip Yüksel

Öyle, çünkü Allah iyman edenlerin mevlâsıdır, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.

Elmalılı Hamdi Yazır

Öyledir, çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, kafirler için ise yardımcı yoktur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır. İnkâr edenlerin ise yardımcısı yoktur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.

Seyyid Kutub

İşte böyle; çünkü Tanrı, inananların velisidir; kafirlerin ise velisi yoktur.

Gültekin Onan

Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah şübhesiz iman edenlerin velîsi (yardımcısı) dır. Kâfirler (e gelince: hakıykaten) onların velîsi (yardımcısı) yokdur.

Hasan Basri Çantay

Bunun sebebi şudur: Şübhesiz Allah, îmân edenlerin yardımcısıdır; doğrusu kâfirlere gelince, onlar için bir yardımcı yoktur.

Hayrat Neşriyat

İşte böyle. Çünkü Allah, imanetmiş olanların Mevla'sıdır. Kafirlere gelince; muhakkak ki onların mevlası yoktur.

İbni Kesir

Böyle (olacaktır,) çünkü Allah iman edenlerin koruyucusudur, hakikati inkar edenlerin ise bir koruyucusu yoktur.

Muhammed Esed

(9-11) O öyledir, çünkü, şüphesiz onlar, Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Artık (Allah da) Onların amellerini iptâl etti. Yeryüzünde gezmediler mi ki, bakıversinler, kendilerinden evvelkilerin akıbetleri nasıl olmuş! Allah onların üzerlerine kahretmiş ve kâfirler için de onların emsali vardır. Şunun için ki, muhakkak Allah, imân edenlerin mevlâsıdır ve şüphe yok ki, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunun sebebi şudur: Allah iman edenlerin dostudur. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.

Ömer Öngüt

Bu, Allah’ın iman edenlerin velisi olduğu ve kafirlerin ise bir velisi olmadığı içindir.

Şaban Piriş

Bu böyledir, çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah’tır, kâfirlerin ise mevlâları, dostları yoktur.

Suat Yıldırım

Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur. Kâfirlerin ise koruyucuları yoktur.

Süleyman Ateş

İşte böyle; çünkü Allah, iman etmekte olanların velisidir; kâfirlerin ise, onların velisi yoktur.

Tefhim-ul Kuran

Zira Allah iman edenlerin dostudur; kâfirlerin ise hiçbir dostu yoktur.

Ümit Şimşek

Bu böyedir; çünkü Allah, iman edenlerin Mevlâ'sıdır. Küfre sapanların ise Mevlâ'sı yoktur.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu böyle olacaktır, çünkü Allah iman edenlerin koruyucusu ve yardımcısıdır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ise, bir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.

Abdullah Parlıyan

Çünkü Allah, inananların yardımcısıdır. Kâfirlerin ise dostları yoktur.

Bayraktar Bayraklı

Bu böyledir. Allah, (iyi niyet ve gayretlerinden dolayı) inananların yardımcısı ve koruyucusudur. İnkârcıların ise, hiçbir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Bu, Allah'ın, iman edenlerin velisi olmasından dolayıdır. Küfre sapanlar (var ya), onların velisi yoktur.

Kadri Çelik

Böyledir, çünkü Allah iman edenlerin Mevlâsı (sahibi ve koruyucusu)dur; kâfirlerin ise (Allah karşısında onlara yardım edebilecek herhangi bir) mevlâsı yoktur.

Ali Ünal

İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise velisi yoktur.

Harun Yıldırım

Bu böyledir: çünkü Allah imanda sebat edenlerin dostudur; kafirlerin ise dostu bulunmamaktadır.

Mustafa İslamoğlu

Ancak Allah inananların dostudur. İnkârcıların ise dostu yoktur.

Sadık Türkmen

Böylece Allah, inananların koruyanı ve yardım edenidir. İnkarcıların koruyanları ve yardımcıları yoktur.

İlyas Yorulmaz

Bu, Allah’ın âmenû olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu (mevlâsı) yoktur.

İmam İskender Ali Mihr