Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır.


وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ﴿١٧﴾


MUHAMMED SURESİ 17. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

vellezîne ihtedev zâde-hum huden ve âtâ-hum takvâ-hum
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
vellezîne ihtedev ve hidayete ulaşmış kimseler
zâde-hum onların artırdı
huden hidayet
ve âtâ-hum ve onlara verdi
takvâ-hum onların takvalarını

Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

MUHAMMED SURESİ 17. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

Diyanet İşleri

Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

Adem Uğur

Hakikate erenleri ise, hakikati yaşamanın getirisinde genişletmiş ve kendilerine (hakikat yaşamına uymayan hâllerden) korunma özelliğini vermiştir.

Ahmed Hulusi

Allah, doğru, hak yolu, hayrı tercihe istekli olanların, tercih edenlerin, hak yolda, imanda sebat edenlerin, hakkı, hayrı aydınlatıcı bilgilerini, imandaki şevklerini artırır. Onlara takva esaslarını-Kur’ân esaslarını, takva esaslarının hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğu, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma ilkelerini, takvaya dayalı düzenlerini gerçekleştirecek kanunları-kuralları tevdi eder.

Ahmet Tekin

Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

Ahmet Varol

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

Ali Bulaç

(İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.

Ali Fikri Yavuz

Dogru yolu bulanlarin ise Allah dogruluklarini artirir, onlarin karsi gelmekten sakinmalarini saglar.

Bekir Sadak

Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir.

Celal Yıldırım

Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

Diyanet İşleri (eski)

Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

Diyanet Vakfi

Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.

Edip Yüksel

Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunmalıklarını vermektedir

Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunma yollarını vermektedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.

Seyyid Kutub

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Tanrı,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

Gültekin Onan

Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.

Hasan Basri Çantay

Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.

Hayrat Neşriyat

Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir.

İbni Kesir

Doğru yola ulaş(mak istey)enlere gelince, Allah, onların (kendi) rehberliği(ne uyma arzu ve yetenekleri)ni çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir.

Ömer Öngüt

Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

Şaban Piriş

Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder.

Suat Yıldırım

Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.

Süleyman Ateş

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

Tefhim-ul Kuran

Doğru yolu bulanların ise Allah hidayetlerini arttırmış, onlara kötülükten korunmayı nasip etmiştir.

Ümit Şimşek

Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.

Yaşar Nuri Öztürk

Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.

Abdullah Parlıyan

Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar.

Bayraktar Bayraklı

Doğru yola ulaşmak isteyenlere gelince, Allah, onların doğru yolda kalma arzu ve yeteneklerini çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

Cemal Külünkoğlu

Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir.

Kadri Çelik

Allah’ın yoluna tâbi olanların ise Allah bu yolda yakînlerini arttırır, kalblerini pekiştirir ve onlara takvayı (Allah’a karşı saygılı olmayı ve bu saygıyla günahlardan korunmayı) nasip buyurur.

Ali Ünal

Hidayeti bulmuş olanlara gelince; hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir.

Harun Yıldırım

O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

Mustafa İslamoğlu

Allah doğru yola gidenlerin doğruluklarını artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

Sadık Türkmen

Allah'ın belirlediği yolu takip edenlerin, Allah, o yoldaki gayretlerini artırdı ve onlara korunma garantisi verdi.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

İmam İskender Ali Mihr