Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır.


أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾


MULK SURESİ 14. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e lâ ya'lemu men halaka ve huve el latîfu el habîru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e lâ ya'lemu bilmez mi?
men halaka yaratan kimse
ve huve ve o
el latîfu latîf
el habîru habîrdir, haberdar olandır

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).

MULK SURESİ 14. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Diyanet İşleri

Hiç bilmez mi yaratan ve odur kullarına lûtfeden ve her şeyden haberdar olan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Adem Uğur

Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf'tir, Habiyr'dir.

Ahmed Hulusi

Hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde, yaratanın yarattıklarını bilmemesi mümkün mü?Allah, hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır ve gizli-açık her şeyden haberdardır.

Ahmet Tekin

Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdar olandır.

Ahmet Varol

O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir.

Ali Bulaç

Bilmez mi, O (bütün varlıkları) yaratan? (Şübhesiz gizliyi de bilir, aşikârı da...) O Lâtif’dir, Habîr’dir= her şeyden haberdardır.

Ali Fikri Yavuz

Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardir.*

Bekir Sadak

O Yaratan hiç bilmez mi? O, Lâtîf'dir (çok lütuf sahibidir; her şeyin bütün inceliklerini, özelliklerini en iyi bilendir). (Her şeyden) haberlidir.

Celal Yıldırım

Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardır.

Diyanet İşleri (eski)

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Diyanet Vakfi

Hiç Yaratan yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Haberdardır.

Edip Yüksel

Bilmez mi o yaradan ki o öyle latîf, öyle habîr.

Elmalılı Hamdi Yazır

Bilmez mi O yaratan ki, O herşeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdar olandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yaratan bilmez olur mu? O, latiftir, haberdardır.

Seyyid Kutub

O, yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Habirdir.

Gültekin Onan

Yaratıb duran (Allah) mı bilmeyecekmiş? O, lâtıyfdir, her şeyden haberdârdır.

Hasan Basri Çantay

(Hiç) yaratan bilmez mi? Çünki O, Latîf (kalblerdeki bütün incelikleri bilen)dir, Habîr (onlardan haberdâr olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve O; Latif'tir, Habir'dir.

İbni Kesir

(Her şeyi) yaratan O, nasıl olur da (her şeyi) bilmez? Evet, yalnız O, (hikmetinde) erişilmez bir derinlik sahibidir, her şeyden haberdar olandır!

Muhammed Esed

Yaratmış olan zât bilmez mi? Latîf, habîr olan O'dur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yaratan bilmez olur mu hiç? O Lâtif'tir, her şeyden haberdardır.

Ömer Öngüt

-Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır.

Şaban Piriş

O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan) latîf ve habîr O’dur.

Suat Yıldırım

Yaratan bilmez mi? O latiftir (bilgisi herşeyin içine geçen, her şeyi) haber alandır.

Süleyman Ateş

O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habîr'dir.

Tefhim-ul Kuran

Yaratan bilmez olur mu? O herşeyi bütün incelikleriyle ve gizlilikleriyle bilen, herşeyden haberdar olandır.

Ümit Şimşek

Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O, Habîr'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri gören bilen ve herşeyin içyüzünden haberdar olandır.

Abdullah Parlıyan

Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince işleri bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Bayraktar Bayraklı

Yaratan (yarattığını hiç) bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Cemal Külünkoğlu

O, yarattığını bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Kadri Çelik

Yaratan bilmez mi? O, Lâtif (Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, her şeye bütünüyle nüfuz eden)dir; Habîr (her şeyden hakkıyla haberdar olan)dır.

Ali Ünal

Yaratan bilmez mi hiç? Şüphesiz O, Latîf’dir, Habîr’dir.

Harun Yıldırım

Bakın, Yaratan bilmez mi hiç? Zira O ilmiyle her şeye nüfuz eden, her şeyden haberder olandır.

Mustafa İslamoğlu

O yaratan bilmez mi hiç? Herşeyi inceden inceye bilendir, herşeyden haberdar olandır.

Sadık Türkmen

Yaratan (yarattıklarını) bilmez mi? O kullarına karşı çok lütufkâr ve kullarının her şeyinden haberdar olandır.

İlyas Yorulmaz

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).

İmam İskender Ali Mihr