56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir.


وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾


MU'MİN SURESİ 32. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kavmi innî ehâfu aleykum yevme et tenâdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ve
ey!
kavmi kavmim
innî gerçekten ben, muhakkak ki ben
ehâfu korkuyorum
aleykum size, sizin üzerinize, sizin için
yevme et tenâdi feryat günü (cehennem ehlinin birbirlerine seslenecekleri gün)

Ve ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin için feryat gününden (kıyâmet gününden) korkuyorum!

MU'MİN SURESİ 32. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Diyanet İşleri

Ve ey kavmim, ben, o feryâdü figan, o boşuna bağırıp söylenme günündeki hâlinizden korkuyorum.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.

Adem Uğur

(O iman eden adam dedi ki): "Ey kavmim. . . Gerçekten ben, sizin üzerinize o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesinden korkuyorum. "

Ahmed Hulusi

'Ey kavmim, ben sizin adınıza, feryad-ü figan edilecek bir vâveylâ gününden korkuyorum.'

Ahmet Tekin

Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum.

Ahmet Varol

"Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."

Ali Bulaç

Ey Kavmim! Gerçekten ben, başınıza gelecek çağrışma gününden (imdad için birbirinizi yardıma çağıracağınız kıyamet gününden) korkuyorum.

Ali Fikri Yavuz

«Ey milletim! Ahu figan gununden sizin hesabiniza korkuyorum.»

Bekir Sadak

«Ey milletim ! Doğrusu ben sizin için bağrış-çağrış (seslerinin yükseldiği bir) günden korkuyorum.

Celal Yıldırım

'Ey milletim! Ahu figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum.'

Diyanet İşleri (eski)

(32-33) «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»

Diyanet Vakfi

'Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum.'

Edip Yüksel

Hem ey kavmım! hakıkaten ben size o çığrışma gününden korkarım

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve ey kavmim, ben sizin için o çağrışma gününden korkuyorum.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum.

Seyyid Kutub

"Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."

Gültekin Onan

«Ey kavmim, hakıykat ben size karşı o bağrışıb çağırışma gününden endîşe etmekdeyim».

Hasan Basri Çantay

(32-33) 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah’(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.'

Hayrat Neşriyat

Ey kavmim; doğrusu ben, sizin için o feryad gününden endişe ediyorum.

İbni Kesir

Ey kavmim! Sizin için, (sıkıntıyla) birbirinizi çağıracağınız Gün(ün, Hesap Günü'nün gelmesin)den korkuyorum;

Muhammed Esed

«Ve ey kavmim! Ben sizin üzerinize o feryâd ü figan edilecek günden korkuyorum.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Ey kavmim! Âh-u figân gününden sizin hesabınıza korkuyorum. "

Ömer Öngüt

-Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.

Şaban Piriş

"Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."

Suat Yıldırım

Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divâna) çağırma (yahut feryâd etme) gününden korkuyorum.

Süleyman Ateş

«Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.»

Tefhim-ul Kuran

'Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o feryat ve figan gününden korkuyorum.

Ümit Şimşek

"Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum."

Yaşar Nuri Öztürk

Ve ey kavmim! Ben o boşuna bağrışıp, çağrışacağınız kıyamet günündeki halinizden korkuyorum.

Abdullah Parlıyan

(32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Bayraktar Bayraklı

(32-33) “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah'(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklığa bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

Cemal Külünkoğlu

“Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o çığlık (basacağınız kıyamet) gününden korkuyorum.”

Kadri Çelik

“Ey halkım! Gerçekten ben sizin hakkınızda, birbirinizden (boşuna) imdat isteyeceğiniz ve birbirinize lânet okuyacağınız günden de endişe ediyorum.

Ali Ünal

"Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.

Harun Yıldırım

"Ey Kavmim! Ben, herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize sonuçlanmasından korkuyorum.

Mustafa İslamoğlu

Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için o feryat gününden korkuyorum;

Sadık Türkmen

Ey kavmim! Birbirinizi yardıma çağıracağınız günün azabının, sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum. ”

İlyas Yorulmaz

Ve ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin için feryat gününden (kıyâmet gününden) korkuyorum!

İmam İskender Ali Mihr