Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾


MU'MİNÛN SURESİ 66. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kad kânet âyâtî tutlâ aleykum fe kuntum alâ a'kâbi-kum tenkisûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kad olmuştur
kânet idi, oldu
âyâtî âyetlerim
tutlâ okunuyor
aleykum size
fe o zaman
kuntum siz oldunuz
alâ a'kâbi-kum topuklarınız üzerinde
tenkisûne dönüp kaçıyorsunuz

Âyetlerimiz size tilâvet edilmişti (okunmuştu). O zaman siz, topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız.

MU'MİNÛN SURESİ 66. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

Diyanet İşleri

Size âyetlerimiz okunduğu zaman gerisin geriye dönerdiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.

Adem Uğur

"İşaretlerim size bildiriliyordu da, siz topuklarınız üzerine gerisin geri dönüyordunuz. "

Ahmed Hulusi

'Âyetlerimiz, düşünüp anlamanız ve iman etmeniz için size okunuyordu. Siz de hayra hizmetten kaçınarak tutup arkanızı dönüyordunuz.'

Ahmet Tekin

Size ayetlerim okunuyordu, ama siz topuklarınızın üzerine geri dönüyordunuz.

Ahmet Varol

Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;

Ali Bulaç

Size, ayetlerim okunuyordu da, gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz).

Ali Fikri Yavuz

(66-67) «Ayetlerim size okundugunda buyukluk taslayip, gece agziniza geleni soyleyerek ardiniza donuyordunuz.»

Bekir Sadak

(66-67) Âyetlerimiz cidden size okunuyordu, ama siz onu onurunuza, gururunuza yediremiyerek geceleyin yakışıksız sözler söyleyerek ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz.

Celal Yıldırım

(66-67) 'Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.'

Diyanet İşleri (eski)

(66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.

Diyanet Vakfi

Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz.

Edip Yüksel

Karşınızda âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz

Elmalılı Hamdi Yazır

Karşınızda ayetlerim okunuyordu da siz sırt çeviriyordunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Çünkü âyetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı dönerdiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Vaktiyle ayetlerimiz size okunduğunda yüzünüzü arkanıza çevirirdiniz.

Seyyid Kutub

Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;

Gültekin Onan

(66-67) Karşınızda âyetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremiyerek gerisin geri dönüyor, geceleyin de (cemâat hâlinde ve Beytin etrafında) hezeyanlarda bulunuyordunuz.

Hasan Basri Çantay

(66-67) 'Hakikaten âyetlerim size okunuyordu da, büyüklük taslayanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz; geceleyin toplanarak saçmalıyordunuz.'

Hayrat Neşriyat

Ayetlerimiz size okunuyordu da siz, ona arkanızı dönüyordunuz.

İbni Kesir

"Size mesajlarım tekrar tekrar okunduğunda, siz (her defasında) ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor

Muhammed Esed

«Muhakkak ki, size karşı benim âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza dönüyordunuz.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Âyetlerim size okunuyordu da, siz topuklarınız üzerinde gerisin geri gidiyordunuz. ”

Ömer Öngüt

Ayetlerim size okunuyordu; ama siz ona arkanızı dönüyordunuz.

Şaban Piriş

(66-67) "Âyetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz, geceleyin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız."

Suat Yıldırım

"Âyetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.

Süleyman Ateş

Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz;

Tefhim-ul Kuran

Size Benim âyetlerim okunduğunda arkanızı dönüyordunuz.

Ümit Şimşek

"Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz."

Yaşar Nuri Öztürk

Size ayetlerim tekrar tekrar okunduğunda, siz her defasında ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor,

Abdullah Parlıyan

(66-67) “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.”

Bayraktar Bayraklı

(66-67) Size, ayetlerim okunduğu zaman, büyüklük taslayarak gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz). Geceleri (Kâbe'nin etrafında) toplanıp ileri geri konuşuyordunuz.

Cemal Külünkoğlu

Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz.

Kadri Çelik

Zamanında âyetlerim size okunuyor, tebliğ ediliyordu; ama siz, hep bir hoşnutsuzluk içinde arkanızı dönüp gidiyordunuz.

Ali Ünal

(66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz.

Harun Yıldırım

Hem evvelce mesajlarımız size ulaştırılmıştı. Buna rağmen siz ısrarla arkanızı dönüyordunuz;

Mustafa İslamoğlu

Ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınızın üzerinde geri dönüyordunuz.

Sadık Türkmen

“Daha önce ayetlerim size okunmuştu da, sizde ökçeleriniz üzerinde ayetlerimize sırt dönmüştünüz. ”

İlyas Yorulmaz

Âyetlerimiz size tilâvet edilmişti (okunmuştu). O zaman siz, topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız.

İmam İskender Ali Mihr