Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾


MU'MİNÛN SURESİ 92. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

âlimi el gaybi ve eş şehâdeti fe teâlâ ammâ (an mâ) yuşrikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
âlimi bilen
el gaybi gayb, görünmeyen
ve eş şehâdeti ve görülen
fe teâlâ ve çok yüce
ammâ (an mâ) şeyden, şeylerden
yuşrikûne şirk koşuyorlar

(Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

MU'MİNÛN SURESİ 92. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Diyanet İşleri

Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Adem Uğur

Gaybı da şehâdeti de Bilen'dir. . . Onların ortak koşmalarından yücedir!

Ahmed Hulusi

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşan müşriklerin, ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Ahmet Tekin

Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.

Ahmet Varol

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Ali Bulaç

Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

Ali Fikri Yavuz

O, gorulmeyeni de, goruleni de bilir. Kostuklari ortaklardan yucedir. *

Bekir Sadak

Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Celal Yıldırım

O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.

Diyanet İşleri (eski)

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Diyanet Vakfi

Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Edip Yüksel

O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

Seyyid Kutub

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Gültekin Onan

(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

Hasan Basri Çantay

Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.

Hayrat Neşriyat

O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

İbni Kesir

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

Muhammed Esed

Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Ömer Öngüt

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

Şaban Piriş

Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

Suat Yıldırım

(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Süleyman Ateş

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Tefhim-ul Kuran

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.

Ümit Şimşek

Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

Yaşar Nuri Öztürk

O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.

Abdullah Parlıyan

Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Bayraktar Bayraklı

(O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.

Cemal Külünkoğlu

O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Kadri Çelik

O, gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilendir de. Şu halde O, onların iddia ettikleri gibi, ortakları olmaktan çok yücedir.

Ali Ünal

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Harun Yıldırım

O, insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vakıftır: nitekim O, onların Zatına yakıştırdıkları her türlü ortaktan beridir.

Mustafa İslamoğlu

Görünmeyeni de, görüneni de bilir. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Sadık Türkmen

Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

İlyas Yorulmaz

(Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

İmam İskender Ali Mihr