Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾


MURSELÂT SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e lem nuhliki el evvelîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e mi?
lem nuhliki biz helâk etmedik
el evvelîne evvelkiler, öncekiler

Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?

MURSELÂT SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz öncekileri helâk etmedik mi?

Diyanet İşleri

Önce gelenleri helâk etmedik mi?

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?

Adem Uğur

Evvelkileri helâk etmedik mi?

Ahmed Hulusi

Biz geçmiş ümmetleri helâk etmedik mi?

Ahmet Tekin

Biz öncekileri helâk etmedik mi?

Ahmet Varol

Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Ali Bulaç

Biz, (peygamberlerini inkâr eden kavimlerden) evvelkileri, helâk etmedik mi?

Ali Fikri Yavuz

(16-17) Oncekileri yok etmedik mi? Ardindan, sonrakileri de onlara katariz.

Bekir Sadak

Önce gelip geçenleri yok etmedik mi ?

Celal Yıldırım

(16-17) Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız.

Diyanet İşleri (eski)

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?

Diyanet Vakfi

Öncekileri helak etmedik mi?

Edip Yüksel

Helâk etmedik mi evvelkileri?

Elmalılı Hamdi Yazır

Önceki toplulukları helak etmedik mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Önceki inkarcı toplumları yoketmedik mi?

Seyyid Kutub

Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Gültekin Onan

Biz öncekileri (bu tekzîblerinden dolayı) helak etmedik mi?

Hasan Basri Çantay

Biz önceki (kâfir)leri (isyanları sebebiyle) helâk etmedik mi?

Hayrat Neşriyat

Öncekileri Biz helak etmedik mi?

İbni Kesir

Biz, geçmişin o (günahkar)larını yok etmedik mi?

Muhammed Esed

(15-16) O gün vay haline yalanlayanların. Evvelkileri helâk etmedik mi?

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz öncekileri helâk etmedik mi?

Ömer Öngüt

Evvelkileri yıkıma uğratmadık mı?

Şaban Piriş

Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi?

Suat Yıldırım

Öncekileri helâk etmedik mi?

Süleyman Ateş

Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Tefhim-ul Kuran

Öncekileri Biz helâk etmedik mi?

Ümit Şimşek

Öncekileri helâk etmedik mi?

Yaşar Nuri Öztürk

Biz geçmişteki o günahkarları yok etmedik mi?

Abdullah Parlıyan

(16-17) Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.

Bayraktar Bayraklı

Biz, (peygamberlerini inkâr eden kavimlerden) evvelkileri, helâk etmedik mi?

Cemal Külünkoğlu

Biz öncekileri helak etmedik mi?

Kadri Çelik

Biz, (o yalanlayanlardan) eskiden yaşayıp gitmiş toplulukları helâk etmedik mi?

Ali Ünal

Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Harun Yıldırım

Ne yani, Biz (o yalanlayanların) öncülerini helak etmedik mi?

Mustafa İslamoğlu

Biz öncekileri helâk etmedik mi?

Sadık Türkmen

Biz, daha öncekileri helak etmedik mi?

İlyas Yorulmaz

Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?

İmam İskender Ali Mihr