Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾


MURSELÂT SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

intalikû ilâ zıllin selâsi şuabin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
intalikû (ayrılıp) gidin
ilâ ...'e
zıllin gölge
sahip
selâsi üç (3)
şuabin şuab, bir tekten ayrılan kısımlar, şube, bölüm, çatallanmış kısımlar

Üç çatallı olan gölgeye gidiniz.

MURSELÂT SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(30-31) “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur.”

Diyanet İşleri

Yürüyün üç kola ayrılmış gölgeye doğru.

Abdulbaki Gölpınarlı

Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin.

Adem Uğur

Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!

Ahmed Hulusi

Haydi duman halindeki üç çatallı gölgeye (teslise) de uğrayın.

Ahmet Tekin

Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin.

Ahmet Varol

Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

Ali Bulaç

(Ey inkârcılar topluluğu!) Haydi cehennemin üç çatallı duman gölgesine gidin.

Ali Fikri Yavuz

(30-31) «olge yapmayan ve atesten de korumayan cehennem dumaninin uc kollu golgesine gidin.»

Bekir Sadak

(Cehennem'in kara dumanının oluşturduğu) üç kollu gölgeye gidin.

Celal Yıldırım

(30-31) 'gölge yapmayan ve ateşten de korumayan cehennem dumanının üç kollu gölgesine gidin.'

Diyanet İşleri (eski)

(30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.

Diyanet Vakfi

Yürüyün, (cehennem alevinin) üç kollu gölgesine doğru...

Edip Yüksel

Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye

Elmalılı Hamdi Yazır

haydi boşalın (gidin) bir üç çatallı (üç kola ayrılmış) gölgeye;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Haydi gidin o üç çatallı gölgeye (cehenneme).»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Üç çatallı gölgeye koşunuz.

Seyyid Kutub

Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

Gültekin Onan

«Haydi (cehennemin) üç kola (ayrılmış) (duman) gölgesine gidin».

Hasan Basri Çantay

'(Haydi!) Üç çatallı bir gölgeye (Cehennemin dumanına) gidin!'

Hayrat Neşriyat

Üç kollu gölgeye gidin.

İbni Kesir

Üç katlı gölgeye doğru gidin,

Muhammed Esed

(30-31) Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidiniz. Ne gölgelendiricidir ve ne de alevden koruyabilir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidin.

Ömer Öngüt

Yürüyün üç kollu karaltıya!

Şaban Piriş

Üç kola ayrılmış gölgeye gidin.

Suat Yıldırım

Üç dallı bir gölgeye gidin."

Süleyman Ateş

Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

Tefhim-ul Kuran

Üç dala ayrılmış gölgeye girin.

Ümit Şimşek

Haydi, üç çatallı gölgeye gidin!

Yaşar Nuri Öztürk

Yürüyün cehennemin üç kola ayrılmış gölgesine doğru.

Abdullah Parlıyan

(29-33) Yalan sayageldiğiniz şeye doğru gidiniz! Üç boyutlu azaba, ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidiniz. O saray gibi kocaman bir kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir.

Bayraktar Bayraklı

(30-31) “Haydi gidin, üç kola ayrılmış (dumandan) bir gölgeye (ki o) ne gölgelendirir ne de ateşten korur.

Cemal Külünkoğlu

Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

Kadri Çelik

“Üç sütun halinde yükselen kapkara dumanın gölgesine!”

Ali Ünal

Haydi gidin üç kola ayrılmış bir gölgeye!

Harun Yıldırım

(İnsanın duygu, düşünce ve eylemini kuşatan) üç boyutlu gölgeye doğru ilerleyin!

Mustafa İslamoğlu

Üç kola ayrılmış bir dumanın gölgesine gidin;

Sadık Türkmen

Haydi! Şu üç guruba ayrılmış gölgeye yürüyün.

İlyas Yorulmaz

Üç çatallı olan gölgeye gidiniz.

İmam İskender Ali Mihr