Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾


MURSELÂT SURESİ 38. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

hâzâ yevmu el fasli cema'nâ-kum ve el evvelîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hâzâ bu
yevmu gün
el fasli ayırt etme, ayrılma
cema'nâ-kum sizi birarada topladık
ve el evvelîne ve evvelkileri, öncekileri

Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.

MURSELÂT SURESİ 38. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

Diyanet İşleri

Budur ayırma günü, sizi de toplarız, öncekileri de.

Abdulbaki Gölpınarlı

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.

Adem Uğur

Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.

Ahmed Hulusi

'Bugün, sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gündür. Sizleri ve önceki ümmetleri birlikte topladık.'

Ahmet Tekin

İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

Ahmet Varol

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'

Ali Bulaç

Bu, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) fâsıl günü, sizi ve evvelki ümmetleri topladık.

Ali Fikri Yavuz

«Bu, sizleri ve oncekileri topladigimiz hukum gunudur.»

Bekir Sadak

Bu, sizleri ve öncekileri toplayıp biraraya getirdiğimiz (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, gerçeği yalandan) ayırd eden hüküm günüdür.

Celal Yıldırım

'Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.'

Diyanet İşleri (eski)

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.

Diyanet Vakfi

Bu, Karar Günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.

Edip Yüksel

Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu o ayırt etme günüdür; topladık sizi ve öncekileri;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu, işte o hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bugün sizi ve sizden öncekileri biraraya getirdiğimiz bir hüküm günüdür.

Seyyid Kutub

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık'.

Gültekin Onan

Bu, ayırd etme ve hukûm verme günüdür. Sizi de, evvelki (ümmet) leri de (bir arada) toplamışızdır.

Hasan Basri Çantay

(Onlara şöyle denilir:) 'Bu, (hak ile bâtılın) ayırma (hüküm verme) günüdür! Sizi ve (sizden) öncekileri bir araya getirdik.'

Hayrat Neşriyat

İşte bu; sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.

İbni Kesir

(onlara şöyle denilecek, doğru ile eğri arasındaki) o Ayrım Günü: "Sizi eski zamanların o (günahkar)ları ile bir araya getirdik;

Muhammed Esed

(37-38) O gün vay haline yalanlayanların. İşte bu, ayırd etme günüdür, sizleri de evvelkileri de toplayıverdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte hüküm günü budur. Sizi de sizden öncekileri de bir araya toplamışızdır.

Ömer Öngüt

Bu, hüküm günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya toplarız.

Şaban Piriş

Bu gün karar ve hüküm günüdür. Sizi de, önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.

Suat Yıldırım

İşte bu, hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık.

Süleyman Ateş

Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'

Tefhim-ul Kuran

Bugün hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.

Ümit Şimşek

Ayırma günüdür bu! Sizinle öncekileri bir yere topladık.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu gün ayrılma ve hüküm verme günüdür. Sizi de, önce gelenleri de topladık.

Abdullah Parlıyan

Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.

Bayraktar Bayraklı

Bu, sizi ve önceki ümmetleri topladığımız doğru ile eğrinin, hak ile bâtılın ayrıldığı gündür.

Cemal Külünkoğlu

Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.

Kadri Çelik

“Bugün, Hüküm ve Ayrışma Günü’dür. İşte, sizi ve sizden önce gelip geçmiş yalanlayıcıları bir araya topladık.

Ali Ünal

Bu, ayırdetme günüdür. Sizi de öncekileri de toplarız.

Harun Yıldırım

İşte bu, Ayrım Günü'dür. (Onlara denilecek ki): "Sizi ve öncekileri bir araya topladık:

Mustafa İslamoğlu

Sizi ve öncekileri bir araya topladığımız hüküm/ayırma günüdür bu!

Sadık Türkmen

Bu, sizi ve sizden öncekileri topladığımız, doğrularla yanlışların ayırt edildiği gündür.

İlyas Yorulmaz

Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.

İmam İskender Ali Mihr