Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir.


إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾


MURSELÂT SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

İnne tûadûne le vâkıun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
İnne muhakkak ki
şey
tûadûne size vaadedilen, vaadolunduğunuz
le mutlaka
vâkıun vuku bulacaktır, gerçekleşecektir

Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

MURSELÂT SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-7) Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Adem Uğur

Vadolunduğunuz (bâ's) mutlaka gerçekleşecektir!

Ahmed Hulusi

Size va’dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.

Ahmet Tekin

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

Ahmet Varol

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Ali Bulaç

Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

Ali Fikri Yavuz

(1-7) Birbiri ardindan gonderilenlere ve gorevlerine kostukca kosanlara, Allah'in buyruklarini yaydikca yayanlara ve hak ile batilin arasini ayirdikca ayiranlara, kotulugu onlemek veya uyarmak, icin vahiy getiren meleklere and olsun ki, size soze verilen kiyamet suphesiz kopacaktir.

Bekir Sadak

(4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va'dolunan elbette meydana gelecektir.

Celal Yıldırım

(1-7) Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

Diyanet İşleri (eski)

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Diyanet Vakfi

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

Edip Yüksel

Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

Elmalılı Hamdi Yazır

elbette size va'd olunan şey muhakkak meydana gelecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

Seyyid Kutub

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Gültekin Onan

Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.

Hayrat Neşriyat

Size vaadedilen mutlaka olacaktır.

İbni Kesir

Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır.

Ömer Öngüt

Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

Şaban Piriş

Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

Suat Yıldırım

(Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

Süleyman Ateş

Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.

Tefhim-ul Kuran

Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

Ümit Şimşek

Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

Yaşar Nuri Öztürk

Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

Abdullah Parlıyan

(1-7) Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir. [703][704]

Bayraktar Bayraklı

(5-7) Arındırmak ve sakındırmak için İlahi mesajı peygamberlere iletenlere andolsun ki, vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır.

Cemal Külünkoğlu

Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

Kadri Çelik

Size va’d edilen mutlaka gerçekleşecektir.

Ali Ünal

Şüphesiz tehdit edildiğiniz şey elbette meydana gelecektir.

Harun Yıldırım

Elbette, tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:

Mustafa İslamoğlu

Size söz verilen şey muhakkak gerçekleşecektir.

Sadık Türkmen

Vaat edilen şey (hesap günü), kesinlikle meydana gelecek.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

İmam İskender Ali Mihr