Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.


كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾


MUTAFFİFÎN SURESİ 14. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ bel râne alâ kulûbi-him kânû yeksibûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
bel aksine, bilâkis
râne kapladı, örttü.
alâ üzerini
kulûbi-him onların kalpleri
şey
kânû oldular
yeksibûne kazanıyorlar

Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).

MUTAFFİFÎN SURESİ 14. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

Diyanet İşleri

İş öyle değil, hayır, kazandıkları şeyler, üstüste kalplerine yığılmıştır da kalpleri pas tutmuştur.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.

Adem Uğur

Hayır (asla)! Aksine yaptıklarının getirileri onların şuurlarını (bir pas gibi) örtmüştür.

Ahmed Hulusi

Bu nasıl söz? Asıl, onların yaptığı kötülükler, yüklenmeye devam ettiği günahlar kalplerinin, beyinlerinin üzerinde pas tutmuştur.

Ahmet Tekin

Hayır. Doğrusu onların kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur.

Ahmet Varol

Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Ali Bulaç

Hayır, (onların zannetikleri gibi değil). Doğrusu onların kazandıkları günahlar, kalblerini kaplamıştır.

Ali Fikri Yavuz

Hayir, hayir; onlarin kazandiklari kalblerini paslandirip korletmistir.

Bekir Sadak

Hayır, hayır; onların kazandıkları (günahlar, haklara tecâvüz) kalbleri üzerinde pas bağlamıştır.

Celal Yıldırım

Hayır, hayır; onların kazandıkları kalblerini paslandırıp körletmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış.

Edip Yüksel

Hayır hayır! Fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır

Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır! Onların kazançları kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır, aksine kazandıkları, kalplerini karatmıştı.

Seyyid Kutub

Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Gültekin Onan

Hayır (hakıykat öyle değil), bil'akis, onların kazanmakda oldukları (irtikâb edegeldikleri mâ'siyetler) kalblerini yenmiş (paslandırmış) dır.

Hasan Basri Çantay

Hayır! Bil'akis kazanmakta oldukları şeyler (günahlar), kalblerinin üzerine pas bağlamıştır.

Hayrat Neşriyat

Hayır; onların kazandıkları, kalblerini paslandırıp körletmiştir.

İbni Kesir

Hayır, onların kalpleri, yaptıkları (kötülükler) ile pas tutmuştur!

Muhammed Esed

Asla öyle değil. Fakat onların kazanmış oldukları şey, kalpleri üzerini kaplamıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Onların kazanmakta oldukları kötülükler kalplerini paslandırıp körletmiştir.

Ömer Öngüt

-Hayır! aksine, kazandıkları onların kalplerini paslandırmıştır.

Şaban Piriş

Hayır! Gerçek öyle değil! Onların yapageldikleri kötü işler, gitgide kalplerini paslandırmıştır. (onun için âhireti inkâr ederler.)

Suat Yıldırım

Hayır, doğrusu, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalblerinin üzerine pas olmuştur.

Süleyman Ateş

Asla, hayır; onların kazanmakta oldukları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Tefhim-ul Kuran

Hâşâ! Aslında kazandıkları günahlar onların kalplerini paslandırmıştır.

Ümit Şimşek

İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, iş öyle değil onların kalpleri yaptıkları kötülükler yüzünden pas tutmuştur.

Abdullah Parlıyan

Hayır! Doğrusu, işledikleri günahlar, kalplerinin üzerinde pas tutmuştur.

Bayraktar Bayraklı

Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletti.

Cemal Külünkoğlu

Asla! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

Kadri Çelik

Asla! Doğrusu şu ki, bizzat işleyip kazandıkları günahlar kalblerini bütün bütün paslandırmış olup, (bundan dolayı gerçeği görememektedirler).

Ali Ünal

Hayır, hayır; kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Harun Yıldırım

Ondan daha da beter: yaptıkları yüzünden kalpleri tümüyle pas tutmuştur.

Mustafa İslamoğlu

Hayir, hayir! Kazanmış oldukları şeyler, kalplerini paslandırmıştır!

Sadık Türkmen

Hayır! Yaptıklarından dolayı kalpleri pas tutmuş.

İlyas Yorulmaz

Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).

İmam İskender Ali Mihr