Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.


كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾


MUTAFFİFÎN SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ inne-hum an rabbi-him yevme izin le mahcûbûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
inne-hum muhakkak ki onlar
an rabbi-him Rab'lerinden
yevme izin izin günü
le mutlaka, elbette
mahcûbûne hicaplanmış, perdelenmiş olanlardır

Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).

MUTAFFİFÎN SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

Diyanet İşleri

İş öyle değil, hayır, şüphe yok ki onlar, o gün elbette Rablerinin lütfünden, bir perdeyle, bir engelle uzak kalırlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

Adem Uğur

Hayır! Muhakkak ki onlar, o gün, elbette Rablerinden perdelidirler!

Ahmed Hulusi

Başlarına gelecekleri düşünsünler. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Ahmet Tekin

Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. [2]

Ahmet Varol

Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Ali Bulaç

Hayır, (Onlar iman etmezler). Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilmişlerdir.

Ali Fikri Yavuz

Hayir; dogrusu onlar o gun, Rablerinden yoksun kalacaklardir.

Bekir Sadak

Hayır, (iş bu kadar do değil), onlar o gün elbette Rablarından (O'nu görmekten, rahmetine, yüce nimetlerine ermekten) perde arkasında (mahrum ve mahcûb) kalacaklardır.

Celal Yıldırım

Hayır; doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır.

Diyanet İşleri (eski)

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.

Edip Yüksel

Hayır hayır! Muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar

Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır, şüphesiz onlar o gün, Rabblerinden mahrum kalacaklardır.

Seyyid Kutub

Hayır; gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Gültekin Onan

Hayır (inanmazlar) Şübhesiz ki onlar o gün Rableri (ni görmek) den kat'iyyen mahrumdurlar.

Hasan Basri Çantay

Hayır! Şübhesiz onlar, o gün Rablerinden gerçekten perdelenmiş olan kimselerdir(O’nu göremezler)!

Hayrat Neşriyat

Hayır doğrusu onlar, o gün Rabblarından kesinlikle mahrumdurlar.

İbni Kesir

Elbette onlar, o Gün Rablerin(in rahmetin)den yoksun bırakılacaklar:

Muhammed Esed

Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Muhakkak ki onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.

Ömer Öngüt

-Hayır! Gerçek şu ki, onlar o gün Rab’lerinden mahrum olanlardır.

Şaban Piriş

Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab’lerini görmekten mahrum kalacaklardır.

Suat Yıldırım

Hayır, doğrusu onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir.

Süleyman Ateş

Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Tefhim-ul Kuran

Heyhat! Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Ümit Şimşek

Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk

Elbette onlar o gün Rablerinin rahmetinden yoksun bırakılacaklardır veya onlar o gün Rablerini göremeyeceklerdir.

Abdullah Parlıyan

Hayır! Doğrusu, o gün Rablerinden perdelenmiş olacaklardır.

Bayraktar Bayraklı

Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilecekler.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Kadri Çelik

Hayır, asla! O gün onlar, Rabbilerinın yakınlığından ve O’nun rahmetinden mahrum kalacaklardır.

Ali Ünal

Hayır, hayır; gerçekten onlar o gün Rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır.

Harun Yıldırım

Bundan daha beteri de var: Elbet onlar o gün Rablerinden mahrum kalacaklar;

Mustafa İslamoğlu

Hayır, hayır! Şüphesiz onlar o gün Rablerinin rahmetinden yoksundurlar!

Sadık Türkmen

Onlar hesap günü Rablerine karşıda kesinlikle mahcup duruma düşecekler.

İlyas Yorulmaz

Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).

İmam İskender Ali Mihr