Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.


كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾


MUTAFFİFÎN SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ inne kitâbe el ebrârı le illiyyîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
inne muhakkak ki
kitâbe kitapları, kayıtları, hayat filmleri
el ebrârı ebrar olanların (Allah'a vasıl olanlar, hidayete erenler)
le mutlaka, elbette
içinde, ...'de
illiyyîne illiyyin (zemin kattan 7 kat yukarıda olan kader hücreleri)

Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).

MUTAFFİFÎN SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

Diyanet İşleri

İş öyle değil, şüphe yok ki iyi kişilerin amel defterleri, illiyyîn'dedir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.

Adem Uğur

Hayır. . . Muhakkak ki Ebrâr'ın kitabı, elbette İlliyyîn'dedir.

Ahmed Hulusi

Hemen ümidiniz kırılmasın!
İyilerin, kâmil insanların, müslümanların kaydı, değer verilen kayıtlar, cennetliklerin kayıtları arasındadır.

Ahmet Tekin

Hayır. Şüphesiz iyilerin kitapları İlliyyin'dedir. [3]

Ahmet Varol

Hayır; ebrar olanların kitabı, "İlliyîn"dedir.

Ali Bulaç

Hayır, (o kâfirler gibi, olmayın). Çünkü itaatkâr olan sadıkların kitabları (amelleri) İlliyyîn’dedir=yedinci kat gökte veya müzeyyen bir kitabda kayıtlıdır.

Ali Fikri Yavuz

Ama iyilerin defteri yuksek katlardadir.

Bekir Sadak

Hayır, hayır; (yalan saymak ne demek ?) İyilerin amel defteri «İl-liyyîn» dedir.

Celal Yıldırım

Ama iyilerin defteri yüksek katlardadır.

Diyanet İşleri (eski)

Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

Edip Yüksel

Hayır hayır! Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir

Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır; çünkü iyilerin yazısı İlliyyun'dadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak Illiyyîn'dedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat iyilerin yazısı İlliyyin'dedir.

Seyyid Kutub

Hayır; ebrar olanların kitabı, 'illiyin'dedir.

Gültekin Onan

Hakkaa ki iyilerin (amel) kitab (lar) ı, hiç şübhesiz «İlliyyîn» dedir.

Hasan Basri Çantay

Hayır! Şübhe yok ki ebrârın (özü sözü tertemiz, hayırlı insanların amel) defteri,elbette İlliyyîn’dedir.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu iyilerin kitabı, İlliyyin'dedir.

İbni Kesir

Ama, gerçek erdem sahiplerinin kaydı en yüce şekilde (tutulur)!

Muhammed Esed

Hakkâ ki sâlih kulların kitabı elbette ki İlliyîn'dedir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki, iyilerin yazısı İlliyyin'dedir.

Ömer Öngüt

-Hayır, (gerçek şu ki), iyilerin kitabı, illiyyun'dadır.

Şaban Piriş

Fakat hayırlı insanların hesap defterleri "illiyyûn"dadır.

Suat Yıldırım

Hayır, iyilerin yazısı İlliyyin (yüceler)dedir.

Süleyman Ateş

Hayır; ebrar olanların kitabı, «İlliyîn» dedir.

Tefhim-ul Kuran

İyilik ehli olanların kayıtları ise İlliyyûn'dadır.

Ümit Şimşek

Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır.

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, iş öyle değil. İyi kişilerin amel defterlerinin kaydı en yüce şekilde ve yerlerde tutulur ve muhafaza edilir.

Abdullah Parlıyan

(18-21) Hayır! İyilerin defteri ‘Illiyyîn'dedir. “‘Illiyyîn'in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O da kodlanmış bir kitaptır. Allah'a yakın kılınmış melekler ona tanıklık edeceklerdir.[735]

Bayraktar Bayraklı

Hayır, sandıkları gibi değil! İyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! İyilerin kitabı, “İlliyin”dedir.

Kadri Çelik

Hayır, (öldükten sonra dirilme gerçek, aldatmaya ise asla izin yoktur!) Kâmil iyilik ve fazilet ehli hakkındaki hüküm ise, Illıyyîn’dedir.

Ali Ünal

Hayır, hayır; şüphesiz iyilerin kitabı İlliyyin’dedir.

Harun Yıldırım

Kesinlikle evet! İyilerin kaydı da 'İlliyyun'da (arşivlenecek);

Mustafa İslamoğlu

Hayir, hayir! Şüphesiz iyilerin kaydı İlliyyûn’dadır.

Sadık Türkmen

Hayır! İyi davrananların kayıtları da illiyyin dedir.

İlyas Yorulmaz

Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).

İmam İskender Ali Mihr