Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.


الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾


MUTAFFİFÎN SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezîne izâ ektâlû alâ en nâsi yestevfûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezîne onlar
izâ olduğu zaman
ektâlû ölçekle ölçerek satın aldılar
alâ en nâsi insanlara
yestevfûne vefalı davranırlar, dürüst, doğru olurlar

Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).

MUTAFFİFÎN SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

Diyanet İşleri

Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,

Adem Uğur

Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da;

Ahmed Hulusi

İnsanlardan alırken ölçüp tartarlarken, tamı tamına ölçüp tartarlar.

Ahmet Tekin

Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar.

Ahmet Varol

Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Ali Bulaç

Ki onlar, insanlardan ölçüp (haklarını) aldıkları zaman, tam olarak alırlar.

Ali Fikri Yavuz

(1-3) Insanlardan, kendileri bir seyi olcerek aldiklari zaman tam alan; ama onlara bir seyi olcup tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

Bekir Sadak

Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken noksansız alırlar.

Celal Yıldırım

(1-3) İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

Diyanet İşleri (eski)

(1-3) İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

Diyanet Vakfi

Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.

Edip Yüksel

Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman eksiksiz alırlar.

Seyyid Kutub

Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Gültekin Onan

Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman (haklarını) tastamam alanlar,

Hasan Basri Çantay

Onlar ki, insanlardan ölçerek (bir şey) aldıkları zaman, tam alırlar.

Hayrat Neşriyat

Onlar ki; insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam alırlar.

İbni Kesir

Onlar, (öteki) insanlardan haklarını eksiksiz isterler;

Muhammed Esed

O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.

Ömer Öngüt

İnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan..

Şaban Piriş

Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.

Suat Yıldırım

Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.

Süleyman Ateş

Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Tefhim-ul Kuran

Onlar insanlardan birşey ölçerek aldıklarında tastamam alırlar.

Ümit Şimşek

Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,

Yaşar Nuri Öztürk

Onlar ki insanlardan birşey ölçüp aldıklarında, ölçüyü tam tutarlar.

Abdullah Parlıyan

(2-3) Onlar, insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüp tartarlar. Kendileri bir şey sattıkları zaman onlara eksik ölçüp tartarlar.

Bayraktar Bayraklı

Onlar ki, insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

Cemal Külünkoğlu

Onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Kadri Çelik

Onlar, bir şey satın alır veya alacaklarını tahsil ederken, başkalarının aleyhine olarak tartıyıölçüyü dolgun tutarlar.

Ali Ünal

Onlar ki insanlardan ölçerek aldıklarında tam almak isterler.

Harun Yıldırım

Kendileri başkalarından alacakları zaman noksansız isterler;

Mustafa İslamoğlu

Onlar, insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam alırlar.

Sadık Türkmen

Onlar öyle kimselerdir ki, insanlara (kendisi için her hangi bir şey aldıklarında) tartırdıklarında, ölçüye tam uymalarını isterler.

İlyas Yorulmaz

Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).

İmam İskender Ali Mihr