Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.


فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾


MUZZEMMİL SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe asâ fir'avnu er resûle fe ehaznâ-hu ahzen vebîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, bunun üzerine, fakat
asâ asi oldu
fir'avnu firavun
er resûle resûl
fe o zaman, bunun üzerine, fakat
ehaznâ-hu onu ahzettik, tutup aldık (helâk ettik)
ahzen yakalayışla
vebîlen çok ağır

Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).

MUZZEMMİL SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

Diyanet İşleri

Derken Firavun, peygambere isyân etmişti de onu, pek şiddetli bir sûrette helâk etmiştik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.

Adem Uğur

Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik!

Ahmed Hulusi

Firavun Allah’ın Rasûlüne âsi oldu, karşı geldi. Firavun’u belini kıracak şekilde yakalayıp şiddetli cezalandırdık.

Ahmet Tekin

Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık.

Ahmet Varol

Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.

Ali Bulaç

Öyle ki, Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azabla yakalayıverdik.

Ali Fikri Yavuz

Ama Firavun o peygambere karsi gelmisti de onu cok agir bir sekilde tutup cezalandirmistik.

Bekir Sadak

Ne var ki, Fir'avn, o peygambere karşı geldi; bu yüzden onu yakalayıp ağır şekilde cezalandırdık.

Celal Yıldırım

Ama Firavun o peygambere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık.

Diyanet İşleri (eski)

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.

Diyanet Vakfi

Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık.

Edip Yüksel

Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik

Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik.

Seyyid Kutub

Fakat Firavun elçiye isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.

Gültekin Onan

Fir'avn, o peygambere ısyânetdi de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik.

Hasan Basri Çantay

Fakat Fir'avun o peygambere isyân etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik.

Hayrat Neşriyat

Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

İbni Kesir

Ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.

Muhammed Esed

(16-17) Fir'avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir'avun'u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık.

Ömer Öngüt

Firavun elçiye karşı geldi de onu çok kötü bir şekilde yakaladık.

Şaban Piriş

Firavun o Resule isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.

Suat Yıldırım

Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

Süleyman Ateş

Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.

Tefhim-ul Kuran

Fakat Firavun peygambere karşı geldi; Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.

Ümit Şimşek

Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken Firavun peygambere isyan etti de onu yakalayıp şiddetli bir şekilde azaplandırdık.

Abdullah Parlıyan

Firavun o peygambere karşı gelmişti de, biz onu feci bir şekilde yakalamıştık.

Bayraktar Bayraklı

Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik.

Cemal Külünkoğlu

Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik.

Kadri Çelik

Ne var ki Firavun, o rasûle karşı geldi ve Biz de onu derdest edip, şiddetli bir cezaya çarptırdık.

Ali Ünal

Fakat Firavun rasule isyan etti, biz de onu müthiş bir şekilde yakaladık.

Harun Yıldırım

fakat Firavun elçiye karşı geldi; bunun üzerine biz de fena halde enseledik.

Mustafa İslamoğlu

Firavun elçiye isyan etti; Biz de onu, pek şiddetli bir tutuşla yakalayıp mahvettik.

Sadık Türkmen

Sonra Firavun elçiye isyan etti ve bizde onu yaptıklarının karşılığında kıskıvrak yakaladık.

İlyas Yorulmaz

Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).

İmam İskender Ali Mihr