Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾


NÂS SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezî yuvesvisu fî sudûri en nâsi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezî ki o
yuvesvisu vesvese verir
fî sudûri göğüslere
en nâsi insanlar

Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.

NÂS SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Diyanet İşleri

Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.

Abdulbaki Gölpınarlı

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

Adem Uğur

"O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "

Ahmed Hulusi

'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'

Ahmet Tekin

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

Ahmet Varol

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

Ali Bulaç

Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.

Ali Fikri Yavuz

(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

Bekir Sadak

(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

Celal Yıldırım

(1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'

Diyanet İşleri (eski)

(1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

Diyanet Vakfi

'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'

Edip Yüksel

Ki vesvese verir sinelerinde nâsın

Elmalılı Hamdi Yazır

ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.

Seyyid Kutub

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

Gültekin Onan

ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.

Hasan Basri Çantay

'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'

Hayrat Neşriyat

Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.

İbni Kesir

insanların kalbine fısıldayan;

Muhammed Esed

«Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.

Ömer Öngüt

İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..

Şaban Piriş

O ki insanların kalplerine vesvese verir,

Suat Yıldırım

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

Süleyman Ateş

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

Tefhim-ul Kuran

(4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,

Ümit Şimşek

İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

Yaşar Nuri Öztürk

ki, onlar insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar.

Abdullah Parlıyan

(4-6) “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.”[825]

Bayraktar Bayraklı

(1-6) De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

Cemal Külünkoğlu

“O, insanların göğüslerine vesvese verir.”

Kadri Çelik

O ki, insanların kalblerinin içine üfler; –

Ali Ünal

“Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir,”

Harun Yıldırım

o ki; sürekli kalplerine fısıldıyor insanları;

Mustafa İslamoğlu

O insanların duygularına hayâller atar, zihinlerine düşünceler fısıldar.

Sadık Türkmen

“O aldatıcılar ki insanların göğüslerine vesvese verirler. ”

İlyas Yorulmaz

Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.

İmam İskender Ali Mihr