Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ﴿١٨﴾


NÂZİÂT SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe kul hel leke ilâ en tezekkâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, sonra, ve de
kul de
hel var mı, mı, olur mu?
leke ilâ sen, sana, senin için
en tezekkâ tezkiye olmak, nefsini temizlemek

Ve de ona de ki: “Sen tezkiye olmak (nefsini temizlemek) ister misin?”

NÂZİÂT SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

Diyanet İşleri

De ki: İster misin temizlenmeyi.

Abdulbaki Gölpınarlı

De ki: Nasıl, arınmağa gönlün var mı?

Adem Uğur

"De ki: Arınıp saflaşmaya ne dersin?"

Ahmed Hulusi

'Temizlenmeyi, vicdanının arınmasını ister misin?' de.

Ahmet Tekin

De ki: 'Arınmaya niyetin var mı?

Ahmet Varol

Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?"

Ali Bulaç

(Ona) de ki: “- İster misin (küfürden) temizlenesin?

Ali Fikri Yavuz

«Ona de ki: Arinmaga niyetin var mi?»

Bekir Sadak

Ona de ki: «Arınmak ister misin ?

Celal Yıldırım

'Ona de ki: Arınmağa niyetin var mı?'

Diyanet İşleri (eski)

(18-19) De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.

Diyanet Vakfi

'Ona de ki: Arınmayacak mısın?'

Edip Yüksel

De ki: ister misin temizlenesin?

Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «İster misin temizlenesin?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

De ki: İster misin arınasın?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ona de ki: «Arınmağa niyetin var mı?

Seyyid Kutub

Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?"

Gültekin Onan

Onun için de ki : «(Küfürden, azgınlıkdan) temizlenmende meylin var mı senin»?

Hasan Basri Çantay

(18-19) 'Bu yüzden (ona) de ki: 'Senin (şirk ve isyan kirlerinden) temizlenmeye(meylin) var mı? Seni Rabbine (giden yola) irşâd edeyim de böylece (O’nu tanıyasın ve O’ndan) korkasın!’ '

Hayrat Neşriyat

De ki: temizlenmeye meylin var mı senin.

İbni Kesir

ve (ona) söyle: 'Arınmaya istekli misin?

Muhammed Esed

(17-18) Fir'avun'a gidiver, muhakkak ki, o pek azmıştır.» İmdi de ki: «Senin temizlenmekliğine meylin var mıdır?»

Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: "Tertemiz olmayı ister misiniz?"

Ömer Öngüt

Ve de ki: -Arınmaya istekli misin?

Şaban Piriş

(17-18) "Firavuna git, zira o iyice azdı! Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı?

Suat Yıldırım

"De ki: Arınmağa gönlün var mı?"

Süleyman Ateş

«Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?»

Tefhim-ul Kuran

'Ona de ki: Arınmaya niyetin var mı?

Ümit Şimşek

"De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"

Yaşar Nuri Öztürk

Ona de ki: “Kendini günah ve küfür kirlerinden temizlemeye niyetin var mı?

Abdullah Parlıyan

(16-19) Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”

Bayraktar Bayraklı

(18-19) (Ona) de ki: “İster misin (küfürden) temizlenesin? Rabbine giden yolu göstereyim ki O'na saygı duyup O'ndan sakınasın!”

Cemal Külünkoğlu

Ona de ki: “Arınmak ister misin?”

Kadri Çelik

“Ona de ki: ‘Arınmaya, temizlenmeye niyetin var mı?

Ali Ünal

De ki: “Arınmak istiyor musun?”

Harun Yıldırım

ve ona de ki: "Arınmaya var mısın?

Mustafa İslamoğlu

De ki: “Arınıp temizlenmeye ne dersin/niyetin var mı?

Sadık Türkmen

Ona “Temizlenmeye ihtiyacın var mı?” de.

İlyas Yorulmaz

Ve de ona de ki: “Sen tezkiye olmak (nefsini temizlemek) ister misin?”

İmam İskender Ali Mihr