Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾


NÂZİÂT SURESİ 40. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve emmâ men hâfe makâme rabbi-hî ve nehâ en nefse an el hevâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve emmâ ve fakat, ama, ... ise
men kim
hâfe korktu
makâme makam
rabbi-hî Rabbinin
ve nehâ ve nehyetti, mani oldu, yasakladı
en nefse nefsi
an el hevâ hevadan, heveslerinden, istek ve tutkulardan

Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise (heveslerine uymamışsa).

NÂZİÂT SURESİ 40. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(40-41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

Diyanet İşleri

Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için,

Adem Uğur

Rabbinin makamından korkan ve nefsini boş geçici sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyana gelince;

Ahmed Hulusi

Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar ve nefislerini, ihtirasları adına, bâtıl adına konuşmaktan, bâtılı savunmaktan, ihtiraslardan, günahlardan ve haramlardan men edenlerin de yurtları vardır.

Ahmet Tekin

Kim de Rabbinin makamından [2] korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa,

Ahmet Varol

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa,

Ali Bulaç

Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,

Ali Fikri Yavuz

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kotulukten alikoymussa, varacagi yer suphesiz cennettir.

Bekir Sadak

(40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.

Celal Yıldırım

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Diyanet İşleri (eski)

(40-41) Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.

Diyanet Vakfi

Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince

Edip Yüksel

Her kim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise

Elmalılı Hamdi Yazır

Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden menetmişse.

Seyyid Kutub

Kim rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa,

Gültekin Onan

Amma, kim Rabbinin makaamından korkdu, nefsini hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa,

Hasan Basri Çantay

(40-41) Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men' etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir!

Hayrat Neşriyat

Kim de Rabbının makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa;

İbni Kesir

Ama Rabbinin huzurunda korku ile duranın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Muhammed Esed

Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevâ ve hevesten alıkoyan kimseye gelince,

Ömer Öngüt

Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuşsa..

Şaban Piriş

Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,

Suat Yıldırım

Ama kim Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler)den men etmişse

Süleyman Ateş

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa,

Tefhim-ul Kuran

Kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,

Ümit Şimşek

Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,

Yaşar Nuri Öztürk

Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Abdullah Parlıyan

(40-41) Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Bayraktar Bayraklı

(40-41) Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir.

Cemal Külünkoğlu

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.

Kadri Çelik

Ama kim de Rabbisinin kendisini gördüğü ve bir gün O’nun huzuruna çıkacağı gerçeğinin endişesiyle yaşamış ve nefsini baş aşağı heveslere dalmaktan men etmişse,

Ali Ünal

Kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi hevadan sakındırmışsa.

Harun Yıldırım

Ama Rabbinin yüce makamından korkan ve kendini nefsine (kulluktan) alıkoyan kimseler var ya:

Mustafa İslamoğlu

Her kim de, Rabbinin makamından korkmuş ve kendini boş tutkulardan alıkoymuşsa,

Sadık Türkmen

Rabbinin makamından korkan ve nefsini, tutkularından uzak tutan kimse ise.

İlyas Yorulmaz

Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise (heveslerine uymamışsa).

İmam İskender Ali Mihr