Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir.


إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾


NEBE SURESİ 17. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne yevme el faslı kâne mîkâten
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
yevme gün
el faslı fasıl, ayrılma
kâne oldu
mîkâten belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakit

Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.

NEBE SURESİ 17. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

Adem Uğur

Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

Ahmed Hulusi

Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, belirlenmiş gündür.

Ahmet Tekin

Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.

Ahmet Varol

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

Ali Bulaç

Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu, hukum gununun vakti elbette tesbit edilmistir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir.

Celal Yıldırım

Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

Diyanet Vakfi

Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

Edip Yüksel

Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

Seyyid Kutub

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta'yîn edilmiş bir vakıtdır,

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü'nün belirlenmiş bir vakti vardır:

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

Ömer Öngüt

Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.

Şaban Piriş

(İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

Suat Yıldırım

Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

Süleyman Ateş

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

Tefhim-ul Kuran

Hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk

Muhakkak ki, iyinin kötünün birbirinden ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz ki, (doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edileceği) o ayrılma gününün (kıyametin) belirlenmiş bir vakti vardır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz o hüküm günü, (herkes için) belirlenmiş bir vakittir.

Kadri Çelik

Evet, işte o Hüküm ve Ayrışma Günü, (dünya tarlasının mahsûlünü almak üzere) tayin edilmiş bir gündür.

Ali Ünal

Şüphesiz ayırdetme günü, belirlenmiş bir vakittir.

Harun Yıldırım

Şüphesiz Ayrışma Günü'nün belirlenmiş bir vakti mutlaka vardır:

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz ayırma günü, belirlenmiş bir vakittir.

Sadık Türkmen

Elbette ki doğrularla yanlışları ayırma gününün bir vakti var.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.

İmam İskender Ali Mihr