Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir.


الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾


NEBE SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezî hum fî-hi muhtelifûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezî o ki
hum onlar
fî-hi onun hakkında
muhtelifûne ihtilafa düşenler, ihtilâf içinde olanlar

Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler.

NEBE SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

Diyanet İşleri

Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa düşmüşlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

(İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.

Adem Uğur

Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

Ahmed Hulusi

İnanıp inanmamakta üzerinde ayrılığa düştükleri haberleri mi, soruyorlar?

Ahmet Tekin

Ki onlar onun hakkında ayrılık içindedirler.

Ahmet Varol

Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Ali Bulaç

(2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?)

Ali Fikri Yavuz

(2-3) Uzerinde anlasmazliga dustukleri, buyuk bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?

Bekir Sadak

(2-3) Hakkında görüş ayrılığına düştükleri çok önemli haberi mi ?

Celal Yıldırım

(2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?

Diyanet İşleri (eski)

(2-3) (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?

Diyanet Vakfi

Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.

Edip Yüksel

Ki onlar onda ıhtilâfa düşüyorlar

Elmalılı Hamdi Yazır

ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ki onlar onda ayrılığa düştüler.

Seyyid Kutub

Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Gültekin Onan

(2-3) Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)?

Hasan Basri Çantay

Ki, onlar (o müşrikler) onda ihtilâfa düşen kimselerdir.

Hayrat Neşriyat

Ki onlar, bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler.

İbni Kesir

üzerinde (hiçbir şekilde) anlaşamadıkları.

Muhammed Esed

O haber ki, onlar onda ihtilafa düşmüşlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ki onlar, bunun üzerinde anlaşmazlığa düşüyorlar.

Ömer Öngüt

Onlar ki, hakkında ihtilaf ediyorlar.

Şaban Piriş

(2-3) Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?

Suat Yıldırım

Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

Süleyman Ateş

Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Tefhim-ul Kuran

Hani anlaşmazlığa düştükleri o haberi.

Ümit Şimşek

Ki onda tartışma içindedirler.

Yaşar Nuri Öztürk

Üzerinde hiç bir şekilde anlaşamadıkları.

Abdullah Parlıyan

(2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?

Bayraktar Bayraklı

(2-3) Üzerinde (hiçbir şekilde) anlaşamadıkları o büyük (kıyamet) haberi(ni) mi?

Cemal Külünkoğlu

Hakkında anlaşmazlık içinde oldukları (haberi).

Kadri Çelik

Ki, (onu nasıl inkâr edecekleri, inkârlarını nasıl izah edecekleri konusunda) ihtilâf içindedirler.

Ali Ünal

Ki onun hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Harun Yıldırım

Ki onlar o (haber) hakkında farklı düşünüyorlar.

Mustafa İslamoğlu

Üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?.

Sadık Türkmen

Onlar o büyük haber hakkında farklı görüş (ihtilaf) içindeler.

İlyas Yorulmaz

Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler.

İmam İskender Ali Mihr