Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir.


فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾


NEBE SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe zûkû fe len nezîde-kum illâ azâben
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, haydi, artık
zûkû tadın
fe o zaman, haydi, artık
len nezîde-kum size artırmayacağız
illâ ...'den başka
azâben azap

Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.

NEBE SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”

Diyanet İşleri

Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.

Abdulbaki Gölpınarlı

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

Adem Uğur

O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!

Ahmed Hulusi

'Şimdi tadın azâbınızı. Artık size azabı artırmaktan başka bir muamele yapmayacağız.

Ahmet Tekin

'Şimdi tadın. Artık sizin azaptan başka bir şeyinizi artırmayacağız.'

Ahmet Varol

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

Ali Bulaç

(O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.

Ali Fikri Yavuz

soyle deriz: «Artik tadiniz, bundan boyle size azabdan baska bir sey artirmayiz."*

Bekir Sadak

Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız.

Celal Yıldırım

Şöyle deriz: 'Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.'

Diyanet İşleri (eski)

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

Diyanet Vakfi

Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

Edip Yüksel

Artık tadınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz

Elmalılı Hamdi Yazır

Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız.

Seyyid Kutub

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

Gültekin Onan

(Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız».

Hasan Basri Çantay

(Onlara o gün şöyle denilir:) 'Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size aslâ azabdan başka bir şey artırmayacağız!'

Hayrat Neşriyat

Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.

İbni Kesir

(Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"

Muhammed Esed

Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız.

Ömer Öngüt

-İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.

Şaban Piriş

Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın! Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.

Suat Yıldırım

"Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!

Süleyman Ateş

Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;

Tefhim-ul Kuran

İşte, tadın; size azaptan başka birşey arttırmayız.

Ümit Şimşek

"Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."

Yaşar Nuri Öztürk

Bunlara: “Artık azabı tadınız. Biz sizin azabınıza ancak azap katarız” denilecek.

Abdullah Parlıyan

Onlara, “Azabı tadınız. Size azabımızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız” denir.

Bayraktar Bayraklı

(O inkârcılara şöyle denilir:) “Şimdi tadın (bakalım azabı), artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.”

Cemal Külünkoğlu

Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.

Kadri Çelik

“O bakımdan, tadın şimdi o yaptıklarınızın karşılığını; artık sizin için azabınızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız.”

Ali Ünal

“Şimdi tadın, size işkenceden başka bir şey artırmayacağız.”

Harun Yıldırım

Sonunda (onlara diyeceğiz ki): "(Büyüttüğünüz Cehennem ağacının meyvelerini) tadın; artık size tarifsiz bir mahrumiyetten başka bir şey artırmayacağız.

Mustafa İslamoğlu

Şimdi tadın! Artık size, azaptan başka bir şey artırmayacağız!

Sadık Türkmen

Yalnızca şiddetini artırdığımız azabı tadın.

İlyas Yorulmaz

Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.

İmam İskender Ali Mihr