Mekke döneminde inmiştir. 93 âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir.


قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾


NEML SURESİ 29. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlet yâ eyyuhâ el meleu innî ulkıye ileyye kitâbun kerîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlet dedi
yâ eyyuhâ ey!
el meleu ileri gelenler
innî muhakkak ben, gerçekten ben
ulkıye bırakıldı
ileyye bana
kitâbun bir yazı, mektup
kerîmun kerim, kıymetli

(Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim (kıymetli) bir yazı (mektup) bırakıldı." dedi.

NEML SURESİ 29. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.”

Diyanet İşleri

Sebe hükümdârı, ey ulular dedi, bana pek güzel bir mektup geldi;

Abdulbaki Gölpınarlı

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi,) "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.

Adem Uğur

(Saba Melikesi) dedi ki: "Ey önde gelenlerim! Bana önemli ve değerli bir mektup iletildi. "

Ahmed Hulusi

Mektubu alan Sebe’ kraliçesi:
'Beyler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.' dedi.

Ahmet Tekin

(Sebe hükümdarı) dedi ki: 'Ey ileri gelenler! Bana gerçekten çok önemli bir mektup bırakıldı.

Ahmet Varol

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı."

Ali Bulaç

(Sebe’ hükümdarı Belkıs kavmine) dedi ki: “- Ey seçkin topluluk! Bana çok iyi bir mektup bırakıldı.

Ali Fikri Yavuz

(29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve 'sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin' diyen Suleyman'dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi. *

Bekir Sadak

(29-30) (Hüdhüd verilen emri aynen yerine getirdi. Sebe' Melikesi): «Ey ileri gelenler!» dedi, «doğrusu bana cok önemli bir mektup bırakıldı; şüphesiz ki o, Süleyman'dandır; Rahman ve Rahîm olan Allah adıyladır.»

Celal Yıldırım

(29-31) Sebe melikesi: 'Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

Diyanet Vakfi

(Kadın lider) dedi, 'Ey konseyim, bana onurlu bir mektup gelmiş bulunuyor.'

Edip Yüksel

Kadın, ey a'yan dedi: bana bir mektub bırakıldı, bana çok mühim ve şayani tekrim

Elmalılı Hamdi Yazır

Kadın dedi ki: «Ey ileri gelenler bana çok önemli ve saygıdeğer bir mektup bırakıldı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi): «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sebe’ melikesi dedi ki: “Ey ileri gelenler, gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.”

Seyyid Kutub

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı."

Gültekin Onan

(Sebe' hükümdarı) dedi ki: «Ey ileri gelenler, hakikat bana çok şerefli bir mektub bırakıldı».

Hasan Basri Çantay

(Mektûbu alan Sebe’ Melîkesi:) 'Ey ileri gelenler! Doğrusu bana (pek) şerefli bir mektub bırakıldı!' dedi.

Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Ey ileri gelenler; gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.

İbni Kesir

(Sebe Melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca,) "Siz ey soylular!" dedi, "Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

Muhammed Esed

(Hükümdar olan kadın) Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Şüphe yok ki bana, çok şerefli bir mektup bırakıldı.»

Ömer Nasuhi Bilmen

(Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. ”

Ömer Öngüt

(Hüdhüd mektubu atınca, Sebe Kraliçesi:) -Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı.

Şaban Piriş

Kraliçe: "Değerli danışmanlarım! "Bana çok önemli bir mektup gönderildi."

Suat Yıldırım

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp kendisine attığı Seba melikesi Belkis) Danışmanlarına dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı."

Süleyman Ateş

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: «Ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı.»

Tefhim-ul Kuran

Belkıs 'Efendiler,' dedi. 'Bana önemli bir mektup bırakıldı.

Ümit Şimşek

Melike dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana önemli bir mektup bırakıldı."

Yaşar Nuri Öztürk

Sebe' melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

Abdullah Parlıyan

Sebe' melikesi, “Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı” dedi.

Bayraktar Bayraklı

(29-31) (Hüdhüd'ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve ‘sakın bana karşı başkaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı.”

Cemal Külünkoğlu

(Sebe melikesi Belkıs) Dedi ki: “Ey önde gelenler! Gerçekten bana oldukça önemli bir mektup atıldı.”

Kadri Çelik

(Mektubu alan Kraliçe, etrafındakilere) “Ey vezirler, idare meclisinin değerli üyeleri!” dedi: “Bana çok yüksek bir makamdan geldiği anlaşılan önemli bir mektup bırakıldı.

Ali Ünal

(Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.

Harun Yıldırım

(Sebe kraliçesi mektubu alınca): "Siz ey seçkinler!" dedi, "Elime çok önemli bir mektup geçti.

Mustafa İslamoğlu

(kraliçe) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.

Sadık Türkmen

Sebe melikesi “Ey seçkin yardımcılarım! Bana çok değerli bir mektup getirildi. ”

İlyas Yorulmaz

(Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim (kıymetli) bir yazı (mektup) bırakıldı." dedi.

İmam İskender Ali Mihr