Mekke döneminde inmiştir. 93 âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir.


وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾


NEML SURESİ 35. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve innî mursiletun ileyhim bi hediyyetin fe nâzıratun bime yerciu el murselûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve innî ve muhakkak ki ben
mursiletun resûl gönderen
ileyhim onlara
bi ile
hediyyetin hediye
fe o zaman, artık, böylece
nâzıratun nazar edenler, bakanlar
bime ne ile
yerciu dönerler, dönecekler
el murselûne resûller

Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resûller göndereceğim. Böylece bakalım resûller (elçiler) ne ile dönecekler?

NEML SURESİ 35. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin ne haber ile döneceklerine bakacağım.”

Diyanet İşleri

Onlara bir armağan göndereyim de bakalım elçiler, dönüp ne cevap getirecekler?

Abdulbaki Gölpınarlı

Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler.

Adem Uğur

"Ben onlara bir hediye gönderip deneyeceğim; (hediyeyi götüren) elçiler ne (haber) ile geri dönecekler?"

Ahmed Hulusi

'Ben, şimdi, onlara bir hediye göndereyim de, bakayım, elçiler ne gibi bir sonuç ile dönecekler.'

Ahmet Tekin

Ben onlara bir hediye göndereyim de elçilerin geri ne (haber) getireceklerine bir bakayım.

Ahmet Varol

"Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakayım elçiler neyle dönerler."

Ali Bulaç

Ben onlara (Süleyman’a) bir (heyetle) hediye göndereyim de bakayım, elçiler ne ile dönecekler (hediyem kabul mü edilecek, yoksa red mi edilecek)?” (*) Dikkat! Secde âyetidir.

Ali Fikri Yavuz

(34-35) Melike: «Dogrusu hukumdarlar bir sehre girdikleri zaman orasini bozarlar, onurlu kimselerini asagilik yaparlar. Iste boyle davranirlar. Ben onlara bir hediye gondereyim de, elcilerin ne ile doneceklerine bakayim» dedi.

Bekir Sadak

«Doğrusu ben onlara bir he diye göndereyim de elçilerin ne (haber) ile döneceğine bir bakayım» dedi.

Celal Yıldırım

(34-35) Melike: 'Doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını bozarlar, onurlu kimselerini aşağılık yaparlar. İşte böyle davranırlar. Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin ne ile döneceklerine bakayım' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler.

Diyanet Vakfi

'Onlara bir armağan göndereyim de, bakayım elçiler nasıl bir tepki ile dönecekler.'

Edip Yüksel

Ben ise onlara hediyye ile bir hey'et göndereceğim de bakacağım sefîrler ne ile dönecekler

Elmalılı Hamdi Yazır

Ben onlara hediye ile bir heyet göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Şimdi ben onlara bir hediye göndereceğim ve elçilerimin nasıl bir cevapla döneceklerini göreceğim.

Seyyid Kutub

"Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakayım elçiler neyle dönerler."

Gültekin Onan

«Ben onlara bir hediyye göndereyim de elçiler ne (cevab) ile dönecek, bakayım».

Hasan Basri Çantay

'Doğrusu ben ise, onlara bir hediye gönderen (önce iyilikle mukabele eden), daha sonra o elçilerin ne ile (nasıl bir netîce ile) döneceğine bakan (ve artık ona göre hareket edecek olan) bir kimseyim.'

Hayrat Neşriyat

Ben, onlara bir hediyye göndereyim de elçilerin ne ile döneceklerine bakayım.

İbni Kesir

Bunun içindir ki, bu (mektup sahiplerine) bir hediye gönderecek ve elçilerin nasıl bir tepkiyle döneceklerini bekleyeceğim."

Muhammed Esed

«Ve muhakkak ki, ben onlara bir hediye ile (bir heyet) göndereceğim, artık gönderilenlerin ne ile dönüp geleceklerine bakacağım.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım, elçiler ne ile dönecekler?”

Ömer Öngüt

Ben, onlara bir hediye göndereceğim, bakalım elçiler neyle geri dönecekler.

Şaban Piriş

Bunun içindir ki, ben şimdi onlara bir hediye gönderip elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim."

Suat Yıldırım

"Ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne ile dönecekler."

Süleyman Ateş

«Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakayım elçiler neyle dönerler.»

Tefhim-ul Kuran

'Ben onlara bir armağan gönderip bakacağım, elçiler nasıl bir cevapla dönecekler.'

Ümit Şimşek

"Şimdi ben onlara bir hediye göndereceğim ve bakacağım elçiler neyle geri dönecekler."

Yaşar Nuri Öztürk

Bunun içindir ki, bu mektup sahiplerine, bir hediye gönderecek ve elçilerin, nasıl bir tepkiyle döneceklerini bekleyeceğim.”

Abdullah Parlıyan

(34-35) Melike, “Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara, bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne ile dönecekler?” dedi.

Bayraktar Bayraklı

(34-35) (Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: “Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hâle getirirler. İşte onlar böyle yaparlar! Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin ne ile döneceklerine bakacağım!”

Cemal Külünkoğlu

“Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler.”

Kadri Çelik

“Şimdi ben (Süleyman ve idarecilerine, önemli ve anlamlı) bir hediye gönderecek ve elçilerimin ne tür bir cevapla geleceklerine bakacağım.”

Ali Ünal

Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler.

Harun Yıldırım

İşte bu nedenle ben onlara bir armağan göndereceğim ve bakacağım, elçiler nasıl bir (haberle) dönecekler."

Mustafa İslamoğlu

Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakalım elçiler ne ile dönecekler.”

Sadık Türkmen

“Şimdi ben onlara hediyelerle bir elçi göndereceğim. Bakalım elçilere nasıl davranacaklar, bekleyip göreceğiz” dedi.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resûller göndereceğim. Böylece bakalım resûller (elçiler) ne ile dönecekler?

İmam İskender Ali Mihr