Mekke döneminde inmiştir. 93 âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir.


قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾


NEML SURESİ 72. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kul asâ en yekûne radife lekum ba'du ellezî testa'cilûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kul de
asâ belki
en yekûne olur, oluyor
radife tâbî oldu, peşine takıldı, arkasından geldi, takip ediyor
lekum size, sizi
ba'du bir kısmı
ellezî ki o
testa'cilûne acele istiyorsunuz

De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur (belki yakında size ulaşacaktır)."

NEML SURESİ 72. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

De ki: “Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.”

Diyanet İşleri

De ki: Çarçabuk gelip çatmasını dilediğiniz o azâbın birazcığı neredeyse gelmek üzere size.

Abdulbaki Gölpınarlı

De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.

Adem Uğur

De ki: "Acele istediğinizin bir kısmı belki de sizin arkanıza takılmıştır!"

Ahmed Hulusi

Onlara:
'Küstahça, çabucak gelmesini istediğiniz azâbın, cezanın bir kısmı, yakında dünyada başınıza gelecektir' de.

Ahmet Tekin

De ki: 'Belki de, çarçabuk gelmesini istediğiniz (azab)ın bir kısmı size ulaşmak üzeredir.'

Ahmet Varol

De ki: "Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile."

Ali Bulaç

De ki: “- Çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı (yakında Bedir savaşında) size ulaşmak üzeredir.”

Ali Fikri Yavuz

De ki: «Acele ettiginiz seyin bir kismi belki hemen basiniza gelir.

Bekir Sadak

De ki: O acele istediğiniz şeyin (azâbın) bir kısmı belki size yaklaşıp ensenize yapışmak üzeredir.

Celal Yıldırım

De ki: 'Acele ettiğiniz şeyin bir kısmı belki hemen başınıza gelir.'

Diyanet İşleri (eski)

De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.

Diyanet Vakfi

'Belki, meydan okuyarak istediğiniz şeylerin bir kısmı size çatmıştır bile,' de.

Edip Yüksel

De ki: «belki o ivdiğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor»

Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Belki de çabuk gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

De ki: «Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında ensenize binecektir.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara de ki; «Bir an önce gerçekleşsin diye sabırsızlandığınız azabın bir bölümü belki de yanı başınızdadır.»

Seyyid Kutub

De ki: "Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile."

Gültekin Onan

De ki: «Çabucak (gelmesini) istemekde olduğunuz (o azâb) ın bir kısmı ensenize binmek üzeredir».

Hasan Basri Çantay

De ki: 'Acele istiyor olduğunuz şeyin (azâbın) bir kısmı, belki size gelmek üzere olabilir!'

Hayrat Neşriyat

De ki: Çabucak istemekte olduğunuzun bir kısmı ensenize inmek üzeredir.

İbni Kesir

de ki: "O çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de peşinize düşmüştür bile..."

Muhammed Esed

De ki: «O acele istediğiniz şeyin bir kısmı belki de sizin ardınıza takılmış bulunmaktadır.»

Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: “Çabukça gelmesini istediğiniz o şeyin (azabın) bir kısmı yakında başınıza gelecektir. ”

Ömer Öngüt

-Acele istediğiniz şeyin bir kısmının peşinizde olması ümit edilir, de!

Şaban Piriş

De ki: "Acele ile istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir."

Suat Yıldırım

De ki: "Belki de acele ettiğiniz(azâb)ın bir kısmı ardınıza takılmıştır, bile."

Süleyman Ateş

De ki: «Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile.»

Tefhim-ul Kuran

Sen de ki: Çabuklaştırılmasını istediğiniz şeyin bir kısmı, belki de peşinize takılmıştır bile.

Ümit Şimşek

De ki: "Acele isteyip durduğunuzun bir kısmı belki de arkanıza takılmıştır."

Yaşar Nuri Öztürk

de ki: “Belki de acele ettiğiniz azabın, bir kısmı ardınıza takılmıştır, fakat sizin haberiniz yok.”

Abdullah Parlıyan

De ki: “Çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.”

Bayraktar Bayraklı

Onlara de ki: “Acele gelmesini istediğiniz (azab)ın bir kısmı belki de başınıza gelmek üzeredir.”

Cemal Külünkoğlu

De ki: “ (Kim bilir,) Belki de çabucak istemekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size pek de yakındır!”

Kadri Çelik

De ki: “Böyle hemen gelivermesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de ensenizde patlamak üzeredir!”

Ali Ünal

De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.

Harun Yıldırım

De ki: "Belki de, acele gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı peşinize çoktan takılmıştır bile!"

Mustafa İslamoğlu

De ki: “Acele ettiğiniz azabın bir kısmı belki de peşinize takılmıştır.”

Sadık Türkmen

Onlara deki “Acele olarak istediğiniz şeyin bir kısmının başınıza gelmesi belki yakın zamanda olacak. ”

İlyas Yorulmaz

De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur (belki yakında size ulaşacaktır)."

İmam İskender Ali Mihr