Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Hz. Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.


ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾


NÛH SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe innî a'lentu lehum ve esrartu lehum isrâran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
innî muhakkak ki ben
a'lentu alenî olarak, açıkça ilân ettim
lehum onlara
ve esrartu ve gizledim, sır olarak bildirdim
lehum onlara
isrâran gizli olarak, gizli gizli

Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.

NÛH SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”

Diyanet İşleri

Sonra açığa vurup yaydım onlara ve gizlice konuştum, davet ettim onları da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.

Adem Uğur

"Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca da kendilerine özel olarak anlattım. "

Ahmed Hulusi

'Üstelik ben, onlara ilân ederek söyledim. Onlarla gizli gizli konuştum.'

Ahmet Tekin

Sonra onlara (davetimi) açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim.

Ahmet Varol

"Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim."

Ali Bulaç

Sonra, hem ilân ederek onlara söyledim, hem gizliden gizliye söyledim onlara...

Ali Fikri Yavuz

«Sonra onlara aciktan aciga, gizliden gizliye de soyledim.»

Bekir Sadak

Sonra yine ben, açıktan duyuruda bulundum ve gizli gizli görüşmeler de yaptım ;

Celal Yıldırım

'Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.'

Diyanet İşleri (eski)

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.

Diyanet Vakfi

' Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum.'

Edip Yüksel

Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli söyledim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.

Seyyid Kutub

"Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim."

Gültekin Onan

«Sonra da onları hem i'lân ederek da'vet etdim, hem kendilerine gizli gizli söyledim».

Hasan Basri Çantay

'Sonra doğrusu ben, onlara (hem) i'lân ettim, (hem) kendilerine gizli gizli de söyledim.'

Hayrat Neşriyat

Sonra onlara; açıktan açığa ve gizliden gizliye söyledim.

İbni Kesir

onlara açıktan tebliğde bulundum; (ayrıca) onlarla gizlice, özel olarak da konuştum;

Muhammed Esed

(9-10) «Sonra şüphesiz ki, ben onlar için ilan ettim ve onlara gizliden gizliye de bildirdim. Artık dedim ki, Rabinizden mağrifet dileyiniz, şüphe yok ki O, çok mağfiret buyurucudur.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım. "

Ömer Öngüt

Sonra onlara açıktan açığa da; gizli gizli de söyledim.

Şaban Piriş

Daha sonra onları gâh açıkça çağırdım, gâh iyice gizli bir dâvet yönelttim, her türlü yolu denedim.

Suat Yıldırım

"Sonra onlara açıktan söyledim, gizli gizli söyledim:

Süleyman Ateş

«Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim.»

Tefhim-ul Kuran

'Sonra hem açıkça, hem de gizliden gizliye çağırdım.

Ümit Şimşek

"Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım."

Yaşar Nuri Öztürk

Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlarla gizlice özel olarak da konuştum

Abdullah Parlıyan

(5-9) Sonra Nûh şöyle devam etti: “Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz tevhid inancına davet ettim. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Her ne zaman onları senin bağışlamana çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara davetimi hem açık ilân ettim, hem de gizlice. Özel olarak kendileriyle konuştum.”

Bayraktar Bayraklı

“Daha sonra (davamı) onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye kendileriyle konuştum.”

Cemal Külünkoğlu

“Sonra onlara açıktan açığa ve gizliden gizliye bildirdim.”

Kadri Çelik

“Kâh oldu, onları açıktan çağırdım, kâh oldu, gizli gizli ve hususî davette bulundum.

Ali Ünal

“Sonra gerçekten ben onlara hem açık açık ilan ettim hem de kendilerine gizli gizli söyledim.”

Harun Yıldırım

gün oldu hem (davetimi) kendilerine ilan ettim, bir de gizliden gizliye davet ettim;

Mustafa İslamoğlu

Sonra onlara, hem ilân ederek/açıktan söyledim/tebliğde bulundum, hem de herbirine ayrı ayrı söyledim.

Sadık Türkmen

Sonra onlara açıktan açığa çağrıda bulunduğum halde, onların arasında gizli gizli davet çalışmaları yaptım. ”

İlyas Yorulmaz

Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.

İmam İskender Ali Mihr