Medine döneminde inmiştir. 64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır.


وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾


NÛR SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yubeyyinullâhu lekum el âyâti vallâhu (ve allâhu) alîmun hakîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yubeyyinullâhu ve Allah beyan ediyor, açıklıyor
lekum el âyâti size âyetleri
vallâhu (ve allâhu) ve Allah
alîmun en iyi bilendir
hakîmun hüküm ve hikmet sahibidir

Ve Allah, size âyetlerini açıklıyor. Ve Allah, Alîm’dir (en iyi bilendir) Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

NÛR SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, size âyetleri açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri

Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Adem Uğur

Allâh size işaretlerini açıklıyor. . . Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Allah âyetleri, şer’î hükümleri, üstün ahlâk kurallarını size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Tekin

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir, hakimdir.

Ahmet Varol

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Bulaç

Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir=hükmünde hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz

Allah size ayetleri acikca bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.

Bekir Sadak

Allah size âyetleri bir bir açıklıyor; Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

Celal Yıldırım

Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfi

ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Edip Yüksel

Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah alîmdir hakîmdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve Allah, size ayetlerini açıklıyor. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.

Seyyid Kutub

Tanrı size ayetleri açıklıyor; Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan

Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey'i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

Ve Allah size âyetleri açıklıyor. Çünki Allah, Alîm (herşeyin içyüzünü bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Ve Allah, size ayetlerini açıkça bildiriyor. Allah; Alim'dir, Hakim'dir.

İbni Kesir

çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

Muhammed Esed

Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor ve Allah alîmdir, hakîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve Allah işte size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ömer Öngüt

Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.

Şaban Piriş

Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Suat Yıldırım

Allâh size âyetleri(ni) açıklıyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Süleyman Ateş

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tefhim-ul Kuran

Allah size âyetlerini de açıklıyor. Zira Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Ümit Şimşek

Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü Allah, size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah, herşeyi hakkıyla bilir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Abdullah Parlıyan

Allah bu suretle âyetlerini size açıklıyor. Allah, her şeyi bilir; hikmet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı

Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor. Zira Allah her şeyi tam bilen, her işi hikmetle yapandır.

Cemal Külünkoğlu

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kadri Çelik

Allah size, mesaj ve talimatlarını, O’na giden yolun işaret ışıklarını apaçık bildirmektedir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir; her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.

Ali Ünal

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Harun Yıldırım

Zira Allah size mesajlarını açıkca bildirir: nitekim her hükmünde tam isabet kaydeden Allah, (bu olayda kimin nerede durduğunu) çok iyi bilmektedir.

Mustafa İslamoğlu

Allah size âyetleri açıklıyor. Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir.

Sadık Türkmen

Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilen ve her şeye hüküm verendir.

İlyas Yorulmaz

Ve Allah, size âyetlerini açıklıyor. Ve Allah, Alîm’dir (en iyi bilendir) Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

İmam İskender Ali Mihr