Kur'an Mealleri sistemimizde Ömer Öngüt adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Ömer Öngüt meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Ömer Öngüt Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Ömer Öngüt Mealine Git