Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra'd” kelimesinden almıştır. “Ra'd” gök gürültüsü demektir.


وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ﴿٢١﴾


RA'D SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne yasılûne mâ emerallâhu (emere allâhu) bi-hi en yûsale ve yahşevne rabbe-hum ve yehâfûne sûe el hisâbi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve o kimseler, onlar
yasılûne ulaştırırlar, vasıl ederler
mâ emerallâhu (emere allâhu) Allah'ın emrettiği şeyi
bi-hi ona
en yûsale ulaştırmak
ve yahşevne ve korkarlar, huşû duyarlar
rabbe-hum onların Rab'leri, Rab'lerine
ve yehâfûne ve korkarlar
sûe el hisâbi hesabın kötüsü, kötü hesap

Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

RA'D SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.

Diyanet İşleri

Onlardır Allah neyi ulaştırmayı emrettiyse ulaştıranlar ve Rablerinden ürkerler ve kötü hesaptan korkarlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Adem Uğur

Onlar, Allâh'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirirler ("oluşmuş benlik"le "orijin benlik"in "bir"leşmesiyle oluşan yaşam boyutu); Rablerinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duyarlar; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkarlar.

Ahmed Hulusi

Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini, birleştirilmesini, bütün peygamberlerin tek davet ve tebliğ konusu İslâm dinindeki devamlılığı sağlayan hükümleri, Kur’ân âyetlerinin irtibatlandırılarak bütünlük içinde düşünülmesini, uygulanmasını emrettiği şer’î kuralları, şer’î düzeni eksiksiz uygulayanlar, Rablerinden korkanlar, kötü bir hesaptan, ağır bir sorgulamadan endişe edenlerdir.

Ahmet Tekin

Onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiğini ulaştırır, Rabblerinden çekinir ve kötü sorgulamadan korkarlar.

Ahmet Varol

Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

Ali Bulaç

Onlar ki, Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar)? Rablerine saygı beslerler ve kötü hesabdan korkarlar.

Ali Fikri Yavuz

Onlar, Allah'in birlestirilmesini emrettigi seyi birlestirirler, Rablerinden korkarlar; kotu hesaptan urkerler.

Bekir Sadak

Onlar ki, Allah'ın ulaştırıp (yerine getirilmesini) emrettiği şeyi ulaştırırlar ve hesabın kötüye gitmesinden endişe duyarlar.

Celal Yıldırım

Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar; kötü hesaptan ürkerler.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Diyanet Vakfi

Onlar ki ALLAH'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.

Edip Yüksel

ve onlar ki Allahın riayet edilmesini emrettiği hukuka riâyet ederler, Rablarına saygı besler ve hisâbın kötülüğünden korkarlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, Allah'ın, riayet edilmesini emrettiği haklara riayet ederler; Rablerine saygı besler ve hesabın kötü çıkmasından korkarlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler. Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler.

Seyyid Kutub

Ve onlar Tanrı'nın ulaştırılmasını buyurduğu şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

Gültekin Onan

Onlar ki Allahın ulaşdırılmasını (idâme ve riaayet edilmesini) emretdiği şey'i ulaşdırırlar (ona riaayet ederler). Rablerinden korkarlar, (bilhassa) kötü hesâbdan endîşe ederler.

Hasan Basri Çantay

Ve onlar ki, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (akrabâlar ve mü’minler arasında olması gereken bağı) birleştirirler; Rablerinden korkarlar ve hesâbın kötüsünden endişe ederler.

Hayrat Neşriyat

Ve onlar ki; Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblarından korkarlar ve kötü hesabdan ürkerler.

İbni Kesir

ve onlar ki, Allah'ın sıkı tutulmasını buyurduğu (bağları) sıkı tutarlar; Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranır, (O'nun çağrısına sağır kalanları bekleyen) o pek kötü hesaptan korkarlar;

Muhammed Esed

Onlar ki, Allah Teâlâ'nın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler ve Rablerinden haşyette bulunurlar ve fena hesaptan korkarlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve en kötü hesaptan ürkerler.

Ömer Öngüt

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirenler, Rab’lerinden korkanlar; kötü hesaptan korkanlardır.

Şaban Piriş

Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rab’lerinden çekinir ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.

Suat Yıldırım

Ve onlar Allâh'ın bitiştirilmesini istediği şeyi bitiştirirler. Rablerine karşı saygılı olur ve en kötü hesaptan korkarlar.

Süleyman Ateş

Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

Tefhim-ul Kuran

Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar, hesabın kötü çıkmasından çekinirler.

Ümit Şimşek

Onlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden ürperti duyarlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve onlar ki, Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar, yani akraba ve mü'minlerle ilgiyi kesmezler. Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranırlar, O'nun çağrısına sağır kalanları bekleyen o pek kötü hesaptan korkarlar.

Abdullah Parlıyan

Onlar, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblerine saygı duyarlar ve hesabın kötüsünden korkarlar.

Bayraktar Bayraklı

Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği (akrabalık ve komşuluk) ilişkilerini sürdürürler. Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranırlar ve o pek kötü hesaptan korkarlar.

Cemal Külünkoğlu

Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.

Kadri Çelik

Yine onlar, Allah’ın (insanlar arasında) kurulmasını ve korunmasını emrettiği bağları kurarlar ve korurlar; ayrıca, Rabbileri karşısında saygıyla ürperir ve pek kötü bir hesaptan korkarlar.

Ali Ünal

Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Harun Yıldırım

Yine onlar Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kurarlar. Zira onlar Rablerinin (sevgisini yitirme) kaygısıyla titrerler ve hesabı kötü vermekten korkarlar.

Mustafa İslamoğlu

Onlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.

Sadık Türkmen

Allah'ın ulaşmalarını emrettiği şeylere ulaşıp sahiplenenler, Rablerine karşı saygılarını gösterirler ve (aleyhlerine çıkacak) hesabın kötüsünden de korkarlar.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

İmam İskender Ali Mihr

Onlar ki, Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler, mü'minlere iyilikte bulunurlar). Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

Abdullah Aydın

Ve onlar ki, Allah'ın idâmesini emrettiği şeyleri (akrabalık haklarına) riayet ederler; Rablerinden korkarlar ve hesabın kötülüğünden korkarlar.

Ahmet Davudoğlu

Onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri gözetir (akrabalık bağlarını kesmez, bütün peygamberlere inanır, insanların hukukuna riayet ederler). Rablerinden sakınır ve kötü hesaptan korkarlar (da ölmeden önce kendi kendilerini hesaba çekerler).

Ali Arslan

Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Arif Pamuk

Ve onlar ki, Allahû Tealâ'nn vasledilmesini (riâyet edilmesini) emrettiği şeyi vaslederler. Allahû Tealâ'dan ürkerler. (Nehyedilen şeylerden sakınırlar) ve fenâ hesaptan korkarlar.

Ayntabî Mehmet Efendi

Onlar ki, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği (bütün sosyal bağlan) birleştirirler. Sahipleri olan Allah'a karşı ürperti duyarlar ve kötü bir muhasebeden de korkarlar.

Bahaeddin Sağlam

Onlar, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Diyanet Vakfı (1993)

Onlar ki Allah'ın (akrabalık, İslâmî dostluk ve birlik gibi) ilgilenilmesini emrettiği şeylerle ilgilenirler. Rabblerine saygılıdırlar, kötü hesaptan da korkarlar.

Hasan Tahsin Feyizli

Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar, kötü hesaptan ürkerler.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Ve Allâh’ın kavuşulmasını emrettiği şeylere kavuşanlar, Rablerinden de korkarlar, hesabın kötülüğünden de çekinirler.”

Hüseyin Kaleli

Onlar ki, peygamberlerin arasını ayırmadan hepsine birden inanırlar, akrabalık bağlarına ve herkesin hukukuna riayet ederler, Rablerine isyan etmekten çekinirler ve kıyamet günü hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, (akrabalık bağlarını koparmayıp onlara iyilik eden) Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.

Bir Heyet

Bunlar Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeylere riayet eden, Rablerinden korkan ve kötü hesaptan endişe edenlerdir.

Nedim Yılmaz

Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler ve Rablerinden ürkerler. Fena hesaptan korkarlar.

Ömer Rıza Doğrul

Allah'ın birleştirilmesini emrettiği (akrabalık bağlarını) birleştirenler, Rablarinden korkanlar, ve kötü hesaptan çekinenler;

Talat Koçyiğit

Onlar ki, Allah'ın emrettiği sılâ-ı rahme riayet ederler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan