Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾


RAHMÂN SURESİ 17. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

rabbu el meşrikayni ve rabbu el magribeyni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
rabbu Rabbi
el meşrikayni iki doğu
ve rabbu ve Rabbi
el magribeyni iki batı

O, iki doğunun ve iki batının (insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının) Rabbidir.

RAHMÂN SURESİ 17. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Diyanet İşleri

Rabbidir iki doğunun ve Rabbidir iki batının.

Abdulbaki Gölpınarlı

(O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Adem Uğur

İki doğuş yerinin (dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) Rabbidir ve iki batış yerinin (dünya ve kabir âlemi) Rabbidir.

Ahmed Hulusi

Allah, yaz ve kış mevsimlerinde, güneşin doğduğu ve güneşin battığı en uç iki noktanın da Rabbidir.

Ahmet Tekin

O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

Ahmet Varol

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

Ali Bulaç

O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir.

Ali Fikri Yavuz

O, iki dogunun Rabbidir, iki batinin Rabbidir.

Bekir Sadak

O, iki doğunun da Rabbıdır, iki batının da Rabbıdır.

Celal Yıldırım

O, iki doğunun Rabbidir, iki batının Rabbidir.

Diyanet İşleri (eski)

(O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Diyanet Vakfi

İki doğunun ve iki batının Rabbi.

Edip Yüksel

Hem iki Meşrikın rabbi hem iki Mağribin rabbi

Elmalılı Hamdi Yazır

(O) hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da.

Seyyid Kutub

O, iki doğunun da rabbidir, iki batının da rabbidir.

Gültekin Onan

O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir.

Hasan Basri Çantay

(O, yaz ve kış için farklı farklı olan) iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir!

Hayrat Neşriyat

O; hem iki doğunun Rabbı, hem de iki batının Rabbıdır.

İbni Kesir

(O,) gündoğumunun en uzak iki noktasının ve günbatımının en uzak iki noktasının Rabbi(dir).

Muhammed Esed

İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, hem iki doğunun Rabbi, hem de iki batının Rabbidir.

Ömer Öngüt

O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

Şaban Piriş

O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir.

Suat Yıldırım

İki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Süleyman Ateş

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

Tefhim-ul Kuran

O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Ümit Şimşek

İki doğunun Rabbi de O'dur, iki batının Rabbi de.

Yaşar Nuri Öztürk

O, mevsimlere göre yer değiştiren, doğu noktalarının da batı noktalarının da Rabbidir O.

Abdullah Parlıyan

O, iki doğunun ve iki batının sahibidir.

Bayraktar Bayraklı

O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

Cemal Külünkoğlu

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

Kadri Çelik

O, hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batının Rabbidir.

Ali Ünal

O, hem iki doğunun Rabbi’dir, hem de iki batının Rabbi’dir.

Harun Yıldırım

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbi:

Mustafa İslamoğlu

O, iki DOĞUNUN ve iki batının Rabbidir.

Sadık Türkmen

(Allah) İki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

İlyas Yorulmaz

O, iki doğunun ve iki batının (insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının) Rabbidir.

İmam İskender Ali Mihr