Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾


RAHMÂN SURESİ 27. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yebkâ vechu rabbi-ke el celâli ve el ikrâmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yebkâ ve bâki kalacaktır, bâkidir
vechu vech, zatı
rabbi-ke senin Rabbin
sahip
el celâli celâl
ve el ikrâmi ve ikram

Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.

RAHMÂN SURESİ 27. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Diyanet İşleri

Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zâtıdır kalan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Adem Uğur

Zül'Celâli vel'İkrâm Rabbinin vechidir (Esmâ mânâları) Bakıy olan!

Ahmed Hulusi

Ancak, hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Ahmet Tekin

Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.

Ahmet Varol

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Ali Bulaç

Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.

Ali Fikri Yavuz

Ancak, yuce ve comert olan Rabbinin varligi bakidir.

Bekir Sadak

Çok yüce azamet ve iyilik sahibi olan Rabbin zâtı bakidir, baki kalacaktır.

Celal Yıldırım

Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.

Diyanet İşleri (eski)

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Diyanet Vakfi

Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

Edip Yüksel

Bakî o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram

Elmalılı Hamdi Yazır

Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sadece kerem sahibi, yüce Rabbinin varlığı süreklidir.

Seyyid Kutub

Celal ve ikram sahibi olan rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Gültekin Onan

(Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.

Hasan Basri Çantay

(Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât’ı ve O’nun rızâsı için olan şeyler) bâki kalır.

Hayrat Neşriyat

Ancak celal ve ikram sahibi Rabbının zatı baki kalacaktır.

İbni Kesir

ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek kalıcıdır.

Muhammed Esed

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin veçhi (zâtı) bâki kalacak.

Ömer Öngüt

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yönü kalıcıdır.

Şaban Piriş

Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

Suat Yıldırım

Yalnız Rabbinin celâl ve ikrâm sâhibi yüzü bâki kalacaktır.

Süleyman Ateş

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) bakî kalacaktır.

Tefhim-ul Kuran

Ancak sonsuz büyüklük ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâki kalır.

Ümit Şimşek

Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ancak büyüklük, ihtiyaçsızlık ve ikram sahibi olan Allah, daima baki kalacaktır.

Abdullah Parlıyan

(26-28) Kâinatta bulunan her canlı fânidir. Ancak yüce olan ve ikram sahibi Rabbinizin zatı kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hayat kanununu nasıl inkâr edersiniz?

Bayraktar Bayraklı

(26-27) Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.

Cemal Külünkoğlu

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

Kadri Çelik

Ancak senin celâl (haşmet, azamet) ve kerem sahibi Rabbi’nin Yüzü hiç yok olmadan devam eder gider.

Ali Ünal

Celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi ise baki kalacaktır.

Harun Yıldırım

baki kalacak olan azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin zatıdır.

Mustafa İslamoğlu

Ancak azamet (büyüklük) ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Sadık Türkmen

Ancak yüce kudret sahibi ve her şeye ikram eden Rabbinin kendisi baki kalır.

İlyas Yorulmaz

Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.

İmam İskender Ali Mihr