Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾


RAHMÂN SURESİ 39. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe yevme izin lâ yus'elu an zenbi-hî insun ve lâ cânnun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık
yevme gün
izin izin
lâ yus'elu sorulmaz
an zenbi-hî günahından
insun insanlar
ve lâ ve olmaz
cânnun cinler

Artık izin günü insanlar ve cinler, günahlarından sorulmaz.

RAHMÂN SURESİ 39. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

Diyanet İşleri

Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

Adem Uğur

İşte o süreçte ne ins ne de cin türü suçundan sorulmaz (doğal olarak yaptıklarının sonuçlarını yaşamaya başlarlar)!

Ahmed Hulusi

O gün, insanlara ve cinlere günahlarından sual sorulmaya gerek kalmaz.

Ahmet Tekin

İşte o gün ne insana ne de cinne günâhından sorulur.

Ahmet Varol

İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

Ali Bulaç

(Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.)

Ali Fikri Yavuz

O gun ne insana ve ne cine sucu sorulur.

Bekir Sadak

O gün, ne insanlara, ne de cinlere günahlarının sebebi) sorulmaz.

Celal Yıldırım

O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur.

Diyanet İşleri (eski)

İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

Diyanet Vakfi

O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

Edip Yüksel

O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn

Elmalılı Hamdi Yazır

O gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün ne insana ne de cinne suçu sorulmaz.

Seyyid Kutub

İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

Gültekin Onan

İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak.

Hasan Basri Çantay

Artık o gün (günahkârlar hemen tanındıklarından) ne insan, ne de cin günâhından(öğrenmek için) sorulmaz!

Hayrat Neşriyat

İşte o gün; insana da, cinne de günahından sorulmaz.

İbni Kesir

O Gün ne insana ne de görünmez varlığa günahları hakkında bir şey sorulmayacaktır.

Muhammed Esed

İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte o gün ne insana ne de cine günahı sorulmaz.

Ömer Öngüt

O gün hiçbir insana ve cine günahı sorulmaz.

Şaban Piriş

Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.

Suat Yıldırım

O gün ne insana, ne de cin'e günâhından sorulur.

Süleyman Ateş

İşte o gün, ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.

Tefhim-ul Kuran

O gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmaz.

Ümit Şimşek

O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.

Yaşar Nuri Öztürk

O korkunç günde insan ve cinlerin günahkarlarından hiç birine günahı sorulmaz, hepsi yüzlerindeki alametlerinden tanınırlar.

Abdullah Parlıyan

(39-40) İşte o gün, insana da cinne de günahı sorulmaz. Şimdi, Rabbinizin ahiretteki sorgulamasını nasıl inkâr edebilirsiniz?

Bayraktar Bayraklı

O gün ne insana ne de cine günahları hakkında bir şey sorulmaya (gerek kalmaya)cak.

Cemal Külünkoğlu

İşte o gün ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.

Kadri Çelik

İşte o gün insanlar da cinler de, günahkâr olup olmadıklarını öğrenmek için sorguya çekilmezler.

Ali Ünal

İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

Harun Yıldırım

O gün, görünen görünmeyen iradeli varlıklardan hiçbirine günahları hakkında sorulmaya (gerek) kalmayacak:

Mustafa İslamoğlu

Işte o gün; ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

Sadık Türkmen

O gün gerek tanıdıklarınıza ve gerekse tanımadıklarınıza günahları hakkında hiçbir şey sorulmaz.

İlyas Yorulmaz

Artık izin günü insanlar ve cinler, günahlarından sorulmaz.

İmam İskender Ali Mihr