Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾


RAHMÂN SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

alleme-hu el beyâne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
alleme-hu ona o öğretti
el beyâne beyan etme, açıklama, ifade edebilme

Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.

RAHMÂN SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

Diyanet İşleri

ona dilleri, konuşmayı belletti.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ona açıklamayı öğretti.

Adem Uğur

Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu. )

Ahmed Hulusi

İnsana dili, konuşmayı, düşünmeyi ve meramını anlatmayı, Kur’âna vukufu, açıklamayı, varlıkları ayırıcı vasıflarıyla birbirinden ayırt etmeyi öğretti.

Ahmet Tekin

Ona açıklamayı öğretti.

Ahmet Varol

Ona beyanı öğretti.

Ali Bulaç

Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti.

Ali Fikri Yavuz

(3-4) Insani yaratti, ona konusmayi ogretti.

Bekir Sadak

Ona anlatma ve açıklama yeteneği verdi.

Celal Yıldırım

(3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.

Diyanet Vakfi

Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti.

Edip Yüksel

Belletti ona o güzel beyânı

Elmalılı Hamdi Yazır

ona güzel beyanı belletti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ona beyanı öğretti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ona düşüncesini açıklamayı öğretti.

Seyyid Kutub

Ona beyanı öğretti.

Gültekin Onan

Ona beyânı O ta'lîm etdi.

Hasan Basri Çantay

Ona beyânı (açıkça anlatmayı) öğretti.

Hayrat Neşriyat

Ona beyanı öğretti.

İbni Kesir

ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.

Muhammed Esed

Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ona beyanı (açıklamayı) öğretti.

Ömer Öngüt

Ona beyanı öğretti

Şaban Piriş

(3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

Suat Yıldırım

Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.

Süleyman Ateş

Ona beyanı öğretti.

Tefhim-ul Kuran

Ona beyanı öğretti.

Ümit Şimşek

Belletti ona duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi.

Yaşar Nuri Öztürk

Diğer yaratıklardan farklı olsunlar diye, insanlara düşünmeyi ve konuşmayı da öğretti.

Abdullah Parlıyan

(1-4) Rahmân, Kur'ân'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona kendini ifade etmeyi öğretti.[600]

Bayraktar Bayraklı

(3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.

Cemal Külünkoğlu

Ona beyanı öğretti.

Kadri Çelik

Ona konuşmayı talim etti.

Ali Ünal

Ona beyanı öğretti.

Harun Yıldırım

insana kendini ifade etmeyi o öğretti.

Mustafa İslamoğlu

Ona beyan (düşünüp ifade edebilme) kabiliyeti verdi.

Sadık Türkmen

İnsana, Kur'an'nın anlaşılıp hayatına uygulamasını öğretti.

İlyas Yorulmaz

Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.

İmam İskender Ali Mihr