Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾


RAHMÂN SURESİ 41. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yu'rafu el mucrimûne bi-sîmâ-hum fe yu'hazu bi en nevâsî ve el akdâmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yu'rafu tanınır
el mucrimûne mücrimler, suçlular
bi-sîmâ-hum simalarından
fe böylece
yu'hazu onlar yakalanır
bi ile
en nevâsî alınlar
ve el akdâmi ve ayaklar

Mücrimler (suçlular) simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

RAHMÂN SURESİ 41. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Diyanet İşleri

Suçlular, yüzlerindeki alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Adem Uğur

Suçlular sîmalarından (huylarının oluşturduğu görünümden) tanınırlar da; alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Ahmed Hulusi

İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından tortop edilerek yakalanır.

Ahmet Tekin

Suçlular simâlarından tanınırlar. Böylece perçemler(in)den ve ayaklar(ın)dan yakalanılır.

Ahmet Varol

(Çünkü o gün) Suçlu günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Ali Bulaç

Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından...

Ali Fikri Yavuz

Suclular simalarindan taninirlar da, alin saclarindan ve ayaklarindan yakalanirlar.

Bekir Sadak

Suçlu günahkârlar yüzlerindeki belirtileriyle bilinip tanınırlar. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar (da yaka-paça Cehennem'e atılırlar).

Celal Yıldırım

Suçlular simalarından tanınırlar da, alın saçlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Diyanet İşleri (eski)

Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Diyanet Vakfi

Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

Edip Yüksel

Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından

Elmalılı Hamdi Yazır

Suçlular yüzlerinden tanınır, perçemleriyle ayaklarından tutulur;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Suçlular yüz ifadelerinden tanınarak perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Seyyid Kutub

(Çünkü o gün) Suçlu günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Gültekin Onan

Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.

Hasan Basri Çantay

Günahkârlar sîmâlarıyla (yüzlerinin karalığıyla) tanınır, derhâl perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır (da Cehenneme atılıverirler)!

Hayrat Neşriyat

Suçlular simalarından tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

İbni Kesir

Bütün günahkarlar işaretlerinden tanınacak ve alınları ile ayaklarından yakalanacaklar!

Muhammed Esed

Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Ömer Öngüt

Suçlular simalarından tanınır, sonra da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır.

Şaban Piriş

Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.

Suat Yıldırım

Suçlular, simâlarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur.

Süleyman Ateş

(Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanıverir.

Tefhim-ul Kuran

Mücrimler yüzlerinden tanınır ve perçemleriyle ayaklarından yakalanıverir.

Ümit Şimşek

Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.

Yaşar Nuri Öztürk

Kıyamet günü suçlular, üzerlerindeki görünen alametleriyle tanınırlar. Melekler onları perçemlerinden ve ayaklarından yakalayıp cehenneme atarlar.

Abdullah Parlıyan

(41-42) Suçlular simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Şimdi, Rabbinizin adaletini nasıl inkâr edebilirsiniz?

Bayraktar Bayraklı

Suçlular simalarından tanınır da, (cehenneme atılmak için) perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Cemal Külünkoğlu

(Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıverir.

Kadri Çelik

Hayatları günah hasadından ibaret inkârcı suçlular simalarından tanınır ve perçemleriyle ayaklarından tutulup (yaka paça Cehennem’e atılırlar).

Ali Ünal

Suçlugünahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Harun Yıldırım

(Zira) günahkarlar alametlerinden tanınacak; yaka paça yakalanıp ateşe atılacak:

Mustafa İslamoğlu

Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden/alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Sadık Türkmen

Allah'a karşı suç işlemiş olanlar o gün yüzlerinden tanınırlar. Sonra onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

İlyas Yorulmaz

Mücrimler (suçlular) simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

İmam İskender Ali Mihr