Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.


وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾


RAHMÂN SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve es semâe rafea-hâ ve vadaa el mîzâne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve es semâe ve sema, gökyüzü
rafea-hâ onu yükseltti
ve vadaa koydu, ortaya koydu, vazetti, dizayn etti
el mîzâne mizan, ölçü, denge

Ve sema; onu yükseltti (astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi) ve mizanı (ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini) vazetti.

RAHMÂN SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

Diyanet İşleri

Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.

Adem Uğur

Semâyı (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) yükseltmiş ve mîzanı (vahdet - kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) yerleştirmiştir.

Ahmed Hulusi

Göğü denge ve çekim kanunu işleterek Allah yükseltip tuttu. Yoğunluğunu hararetini, basıncını, çekimini düzenleyerek gökteki dengeyi O kurdu.

Ahmet Tekin

Göğü de yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.

Ahmet Varol

Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

Ali Bulaç

Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu,

Ali Fikri Yavuz

O, gogu yukseltmistir; tartiyi koymustur.

Bekir Sadak

Gökyüzünü O yükseltti ve ölçü-tartıyı koydu.

Celal Yıldırım

O, göğü yükseltmiştir; tartıyı koymuştur.

Diyanet İşleri (eski)

Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.

Diyanet Vakfi

Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.

Edip Yüksel

Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı

Elmalılı Hamdi Yazır

Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, mizanı koydu ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, göğü yüksek yarattı ve tartı ilkesini koydu.

Seyyid Kutub

Gökyüzü, onu da yükseltti ve mizanı koydu.

Gültekin Onan

Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu,

Hasan Basri Çantay

Göğe gelince, onu yükseltti ve mîzânı (umum kâinâtta adâlet ve dengeyi) koydu.

Hayrat Neşriyat

Göğü yükseltmiş, mizanı koymuştur.

İbni Kesir

Ve O, gökleri yükseltti ve (her şey için) bir ölçü koydu

Muhammed Esed

(7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz'etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Gökyüzünü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.

Ömer Öngüt

(Allah) Göğü yükseltip, ona da bir ölçü koydu.

Şaban Piriş

(7-8) Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.

Suat Yıldırım

Göğü yükseltti ve mizânı koydu.

Süleyman Ateş

Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip koydu.

Tefhim-ul Kuran

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

Ümit Şimşek

Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.

Yaşar Nuri Öztürk

Gökleri yüceltip, yükseklere kaldıran da O'dur. Her türlü denge ve düzeni, ölçü ve tartıyı da ortaya koyan yine O'dur

Abdullah Parlıyan

Göğü yükseltti ve teraziyi/ölçüyü koydu.

Bayraktar Bayraklı

Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu.

Cemal Külünkoğlu

Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.

Kadri Çelik

Ve gök, Allah onu (yerin üstünde) yükseltti ve ölçüyü, dengeyi koydu.

Ali Ünal

Göğe gelince, onu da yükseltti ve mizanı koydu.

Harun Yıldırım

Yine göğü özenle O yükseltti, bir denge ve ölçü koydu:

Mustafa İslamoğlu

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

Sadık Türkmen

Allah gökyüzünü yükseğe kaldırdı ve (yeryüzü yaratıldığından ilk günden beri) ölçüyü var etti ki.

İlyas Yorulmaz

Ve sema; onu yükseltti (astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi) ve mizanı (ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini) vazetti.

İmam İskender Ali Mihr