Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.


فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾


RÛM SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe emmâ ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti fe hum fî ravdatin yuhberune
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, böylece, fakat
emmâ ama, fakat
ellezîne onlar
âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler
ve amilû es sâlihâti ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar
fe artık, böylece, fakat
hum onlar
fî ravdatin bahçede
yuhberune sevindirilirler

Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, onlar bahçelerde (ni’met verilip) sevindirilirler.

RÛM SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler.

Diyanet İşleri

İnanan ve iyi işlerde bulunanlar, cennet bahçesinde sevinip nîmetlere nâil olur onlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.

Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur ortamında sevindirilirler.

Ahmed Hulusi

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar Cennet bahçelerinde nimetlere ve sevince mazhar olacaklar, güzel sadâlar, nağmelerle zevke dalacaklar.

Ahmet Tekin

İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar.

Ahmet Varol

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.

Ali Bulaç

İman edib salih ameller işliyenlere gelince, işte onlar bir bahçede (cennetde) nimetlenir ve neşelenirler.

Ali Fikri Yavuz

Ama inanip yararli is isleyenler, agirlanacaklari bir cennette bulunurlar.

Bekir Sadak

Artık dosdoğru İmân edip İyi-yararlı amellerde bulunanlar Cennet bahçelerinde ağırlanıp neşelenirler.

Celal Yıldırım

Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar.

Diyanet İşleri (eski)

İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.

Diyanet Vakfi

İnanıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.

Edip Yüksel

İmdi iyman edib salih ameller yapmış olanlar, o vakıt onlar bir ravzada neş'elenirler

Elmalılı Hamdi Yazır

İman edip iyi işler yapmış olanlara gelince o zaman bir bahçede neşelenirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe içinde neşelendirilirler.

Seyyid Kutub

Böylece inanıp salih amellerde bulunanlar artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.

Gültekin Onan

Artık îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onlar bir bağçede (yaşayıb) mesrur olurlar.

Hasan Basri Çantay

Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince; artık onlar, bir bahçede (Cennette)sevindirilirler.

Hayrat Neşriyat

İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar.

İbni Kesir

iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;

Muhammed Esed

İmdi o kimseler ki, imân etmişler ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır. Artık onlar bir bahçede sevinç içinde kalırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip sâlih ameller işleyenler, bir bahçe içinde mesut olurlar.

Ömer Öngüt

Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler.

Şaban Piriş

İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.

Suat Yıldırım

İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş'elendirilirler.

Süleyman Ateş

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar.'

Tefhim-ul Kuran

İman edip güzel işler yapanlar, birer Cennet bahçesinde safâ sürmektedirler.

Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.

Yaşar Nuri Öztürk

İman edip, doğru dürüst işler yapanlar, cennet bahçelerinde nimetlerden yararlanır ve sevinirler.

Abdullah Parlıyan

İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır.

Bayraktar Bayraklı

İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar (cennet bahçelerinden) bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır.

Cemal Külünkoğlu

İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelenirler.

Kadri Çelik

Ayrılırlar da, iman edip, imanları istikametinde doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapmış olanlar, işte o kutlu insanlar, Cennet’in has bahçelerinde mutluluk içinde ağırlanırlar.

Ali Ünal

İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.

Harun Yıldırım

Artık, iman eden ve imana uygun iyi işler işleyen kimseler tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir musiki ile mest olacaklar;

Mustafa İslamoğlu

Inananlar ve salih (iyi) işler/yaptığı işin en iyisini yapanlar ise, onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler.

Sadık Türkmen

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar kaldıkları yerlerde (kendileri ile ilgili) haberler beklerler.

İlyas Yorulmaz

Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, onlar bahçelerde (ni’met verilip) sevindirilirler.

İmam İskender Ali Mihr