Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.


مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾


RÛM SURESİ 31. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

munîbîne ileyhi vettekûhu (ve ittekû-hu) ve ekîmû es salâte ve lâ tekûnû min el muşrikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
munîbîne yönelenler, (yönelin)
ileyhi ona
vettekûhu (ve ittekû-hu) ve ona Allah'a karşı takva sahibi olun
ve ekîmû ve ikame et (kıyamda tut)
es salâte namaz
ve lâ tekûnû ve olmayın
min el muşrikîne müşriklerden

O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

RÛM SURESİ 31. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(31-32) Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

Diyanet İşleri

Ne emrettiyse ona uyarak hepiniz, yüzünüzü o dine döndürün ve namaz kılın ve şirk koşanlardan olmayın.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Adem Uğur

O'na yönelmişler olarak, O'ndan (yaptıklarınızın sonucunu otomatik olarak yaşatacağı sistem ve düzeni nedeniyle) korunun, salâtı ikame edin ve şirk koşanlardan olmayın!

Ahmed Hulusi

Allah’a yönelerek, varlığınızı Allah yoluna, dine adayın. Ona sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Namazı âdâbına riayet ederek aksatmadan kılın, imandan sonra, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden olmayın.

Ahmet Tekin

Gönülden boyun eğerek O'na yönelin, O'ndan sakının, namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Ahmet Varol

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Ali Bulaç

Hep Allah’a dönüb itaat edin, O’ndan korkun ve namaza devam edin; müşriklerden olmayın.

Ali Fikri Yavuz

(31-32) Allah'a yonelerek O'na karsi gelmekten sakininiiz, namaz kiliniz, dinlerinde ayriliga dusup firka firka olan, her firkasinin da kendisinde bulunanla sevindigi musriklerden olmayiniz.

Bekir Sadak

Gönülden kendinizi Allah'a verin, O'ndan korkup (kötülük ve azgınlıktan, sapıklık ve nankörlükten) sakının; namazı dosdoğru kılın ve sakın müşriklerden (Allah'a ortak koşanlardan) olmayın.

Celal Yıldırım

(31-32) Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.

Diyanet İşleri (eski)

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Diyanet Vakfi

O'na yönelin; O'nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.

Edip Yüksel

Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ona korunun ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın

Elmalılı Hamdi Yazır

Başkasından geçerek hep O'na gönül verin. O'na (sığınıp) korunun. Namaza devam edin de müşriklerden olmayın;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşrilerden olmayın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Seyyid Kutub

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Gültekin Onan

Hepiniz Ona dönün, Ondan korkun. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.

Hasan Basri Çantay

(Hepiniz) O’na yönelen kimseler olarak, O’ndan sakının, namazı hakkıyla edâ edin ve müşriklerden olmayın!

Hayrat Neşriyat

Hepiniz O'na dönün, O'ndan korkun. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın.

İbni Kesir

(O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönel; ve O'na karşı sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girme;

Muhammed Esed

Hep O'na dönünüz ve O'ndan korkunuz ve namazı doğruca kılınız ve müşriklerden olmayınız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hepiniz O'na yönelin ve O'ndan korkun, namazı kılın, müşriklerden olmayın.

Ömer Öngüt

O’na ihlasla yönelin, O’ndan korkun ve namazı kılın ki müşriklerden olmayın.

Şaban Piriş

(31-32) Başka her şeyden geçerek O’na tam gönül verin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

Suat Yıldırım

Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve (Allah'a) ortak koşanlardan olmayın.

Süleyman Ateş

'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Tefhim-ul Kuran

Hepiniz Ona yönelin, Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Ümit Şimşek

O'na yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı kılın ve sakın şirke sapanlardan olmayın;

Yaşar Nuri Öztürk

O halde batıl olan herşeyden yüz çevirerek, yalnızca O'na yönelin, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmaya çalışın, namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girmeyin.

Abdullah Parlıyan

Bütün kalbinizle Allah'a yönelenler olarak O'na saygı duyunuz; namazı kılınız; müşriklerden olmayınız!

Bayraktar Bayraklı

(31-32) (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönelin! O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Namazınızı dosdoğru kılın ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayın! İnançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olmayın!

Cemal Külünkoğlu

O'na dönenlerden olarak (yüzünüzü ilahi fıtrata doğrultun). O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.

Kadri Çelik

(Toplum halinde tam teslim olarak) sadece Allah’a yönelin ve O’na gönül verin; O’na gönülden saygı besleyin ve O’na karşı gelmekten, dolayısıyla O’nun azabından sakının; namazı bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan kılın; ve (itikad, ibadet ve günlük hayatı tanzim gibi) her alanda asla O’na şirk koşanlardan olmayın.

Ali Ünal

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Harun Yıldırım

(Batılın her türünden yüz çevirip) yalnız O'na yönelin ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini doğrultun; ve asla O'ndan başkasına ilahlık atfedenlerden olmayın!

Mustafa İslamoğlu

Gönülden bağlılar olarak, O’na yönelenler olun. O’na sığınarak korunun. Namazı kılın ve müşriklerden/O’na ortak koşanlardan olmayın!

Sadık Türkmen

İçten gelen bir samimiyetle O na yönelin, O ndan korunun, namazı kılın ve asla ortak koşanlardan olmayın.

İlyas Yorulmaz

O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

İmam İskender Ali Mihr

Hepiniz Allah'a dönün. O'ndan korkun. Namazı dosdoğru (devamlı) kılın, müşriklerden olmayın.

Abdullah Aydın

Hep Allah'a dönüp itaat edin; O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.

Ahmet Davudoğlu

Hepiniz O'na yöneldiğiniz halde (yüzünüzü O'na çevirin). O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın ve asla müşriklerden olmayın!

Ali Arslan

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.

Arif Pamuk

(Tevhid ve tâatle) Allahû Teâlâ'ya rücû edin! O'ndan korkun! (Emir ve nehyine itâat edin, azâbından sakının) ve namaza devâm eyleyin! Dinlerinde şirk edenlerden olmayın.

Ayntabî Mehmet Efendi

(Siz ey mü'minler!) Allah'a yönelin, O'nun azabından sakının, namazı doğruca kılın ve sakın müşriklerden olmayın!

Bahaeddin Sağlam

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Diyanet Vakfı (1993)

Yönelerek O'na (dönün), O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Hasan Tahsin Feyizli

Allah'a yönelerek, O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, her fırkasının da kendisiyle bulunanlarla sevindiği müşriklerden olmayınız.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

(31-32) “Kendisine yönelenler olarak, O’ndan da korkun. Namazı da kılın. Dinlerini parçalayan ve bölükler olanlardan, müşriklerden de olmayın. Her zümre yanlarında bulunanla böbürlenenlerdir.”

Hüseyin Kaleli

Hepiniz O'na yönelin, O'nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının, namazınızı dos doğru kılın ve sakın müşriklerden olmayın.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

Bir Heyet

Allah’a yönelen kimseler olarak (yüzünüzü hak dine çevirin) ve O’na karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, Allah’a ortak koşanlardan olmayın.

Nedim Yılmaz

(31-32) Allah'a dönün O’na karşı (vazifelerinize) riayet edin. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden, dinlerini darmadağınık edenlerden, bölük bölük olanlardan, her bölüğü kendi haliyle sevinenlerden olmayın.

Ömer Rıza Doğrul

O'na ihlâs ile yönelin, O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın.

Talat Koçyiğit

Hep Allah'a dönüp, O'ndan korkun ve namaza devam edin. Müşriklerden olmayın!

Ziya Kazıcı, Necip Taylan