Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.


كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾


RÛM SURESİ 59. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kezâlike yatbaullâhu (yatbau allâhu) alâ kulûbi ellezîne lâ ya'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kezâlike böylece, işte böyle
yatbaullâhu (yatbau allâhu) Allah tabeder, mühürler
alâ üzerini
kulûbi kalpler
ellezîne o kimseler, onlar
lâ ya'lemûne bilmezler

Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder (mühürler).

RÛM SURESİ 59. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

Diyanet İşleri

İşte, Allah, bilmeyenlerin gönüllerini, bu çeşit mühürler.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.

Adem Uğur

Böylece cahillerin şuurlarını Allâh kilitler!

Ahmed Hulusi

İşte bilgisizce davrananların, hakkı, Kur’ân’ı tanımayanların kafalarını, kalplerini Allah böyle anlayışsız hale getirir.

Ahmet Tekin

İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.

Ahmet Varol

İşte Allah, bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler.

Ali Bulaç

Allah’ın vahdaniyyetini bilmiyenlerin (O’nu tasdik etmiyenlerin) kalblerini Allah böyle mühürler.

Ali Fikri Yavuz

Allah bilmeyenlerin kalblerini iste boylece kapatir.

Bekir Sadak

İşte kendilerini bilgisizlik içinde bırakanların kalblerini Allah böylece mühürler.

Celal Yıldırım

Allah bilmeyenlerin kalblerini işte böylece kapatır.

Diyanet İşleri (eski)

İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.

Diyanet Vakfi

ALLAH bilmeyenlerin kalplerini işte böyle damgalar.

Edip Yüksel

Ilmin kadrini bilmiyenlerin kalblerini Allah, öyle tab'eder

Elmalılı Hamdi Yazır

İlmin kadrini bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte bilmeyenlerin kalblerini Allah böyle mühürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İşte Allah, bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.

Seyyid Kutub

İşte Tanrı, bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.

Gültekin Onan

İşte bilmezlerin kalblerine Allah böyle mühür basar.

Hasan Basri Çantay

İşte (hakkın kıymetini) bilmeyenlerin kalblerini (küfürlerindeki inadları sebebiyle)Allah böyle mühürler!

Hayrat Neşriyat

İşte Allah; bilmeyenlerin kalblerine böyle damga basar.

İbni Kesir

Allah bu şekilde, (hakikati) kabul etme(k isteme)yenlerin kalplerini mühürler.

Muhammed Esed

İşte bilmeyenlerin kalplerini Allah Teâlâ öylece mühürler.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte böylece Allah, bilmeyenlerin kalpleri üzerine mühür basar.

Ömer Öngüt

Allah, anlayışsızların kalplerini işte böyle mühürler.

Şaban Piriş

İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler.

Suat Yıldırım

İşte Allâh, bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler.

Süleyman Ateş

İşte Allah, bilmeyenlerin kalblerini böyle damgalamaktadır.

Tefhim-ul Kuran

Bilgisizlerin kalplerini Allah işte böyle mühürler.

Ümit Şimşek

İlimden nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah işte böyle mühür basıyor.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte Allah, tevhidi ve gerçekleri bilmek istemeyenlerin kalplerini böylece mühürler.

Abdullah Parlıyan

İşte, gerçeği bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürlemektedir.

Bayraktar Bayraklı

Allah, (hakkın kıymetini) bilmeyenlerin (ve bilmek istemeyenlerin) kalplerini işte böyle mühürler.

Cemal Külünkoğlu

İşte Allah, bilmeyenlerin kalplerini böyle damgalamaktadır.

Kadri Çelik

İşte Allah, ilimle hiçbir alâkası olmayan kalbleri böyle mühürlüyor.

Ali Ünal

İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.

Harun Yıldırım

Allah (hakikatin) bilgisine sırt çevirenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

Mustafa İslamoğlu

Işte böyle; Allah öğrenmeye çalışmayanların kalplerine mutsuzluk verir.

Sadık Türkmen

İşte Allah gerçekleri bilmeyenlerin kalplerini bundan dolayı (mühürler) kapatır.

İlyas Yorulmaz

Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder (mühürler).

İmam İskender Ali Mihr