Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾


SÂD SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

sâd ve el kur'âni ez zikri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
sâd Sad (Mukattaa harfi olup Allah'ın özel şifre harfidir)
ve ve andolsun
el kur'âni Kur'ân
sahip
ez zikri zikir

Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.

SÂD SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sâd. O şanlı, şerefli Kur’an’a andolsun (ki o, Allah sözüdür).

Diyanet İşleri

Sâd, andolsun şerefli Kur'ân'a.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

Adem Uğur

Sâd. . . Hakikatini hatırlatıcı Kur'ân!

Ahmed Hulusi

Sâd. Hakları ve sorumlulukları, ilâhî emirleri ve günahtan korunma yollarını, dini ve şeriatı, şanınızı ve şerefinizi yükseltecek hükümranlık esaslarını içeren, zikir ve öğütlerle dolu, okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur’ân’a andolsun!

Ahmet Tekin

Sâd. Zikir sahibi [1] Kur'an'a andolsun;

Ahmet Varol

Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

Ali Bulaç

Sâd. Şerefle dolu Kur’an hakkı için,

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

Bekir Sadak

Sâd. Öğüd veren Kur'ân'a and olsun ;

Celal Yıldırım

(1-2) Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Diyanet Vakfi

SS; mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

Edip Yüksel

Sâd. bu zikrile meşhun Kur'ana bak

Elmalılı Hamdi Yazır

Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sâd. Bu zikirle dolu Kur'ân'a bak!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sad, zikir sahibi, şanlı Kur'an'a and olsun ki.

Seyyid Kutub

Sad, zikir dolu Kuran'a andolsun;

Gültekin Onan

Saad. O şanlı, şerefli Kur'ana yemîn ederim ki,

Hasan Basri Çantay

Sâd; şerefli Kur’ân’a yemîn olsun (ki o haktır)!

Hayrat Neşriyat

Sad. Zikr dolu Kur'an'a yemin olsun.

İbni Kesir

Sad. Düşün öğüt ve uyarılarla dolu olan bu Kuran'ı!

Muhammed Esed

Sâd, şeref ve şan sahibi olan Kur'an hakkı için (iş o kâfirlerin dedikleri gibi değildir).

Ömer Nasuhi Bilmen

Sâd. Zikir sahibi Kur'an'a yemin ederim ki!

Ömer Öngüt

Sâd. Şerefli/zikir sahibi olan Kur’an’a yemin olsun ki,

Şaban Piriş

Sâd. Bu şanlı şerefli Kur’ân hakkı için:

Suat Yıldırım

Sâd, (uyarıcı) ve şanlı Kur'ân'a andolsun ki,

Süleyman Ateş

Sâd, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

Tefhim-ul Kuran

Sâd. And olsun öğüt dolu Kur'ân'a.

Ümit Şimşek

Sâd. Zikir/öğüt/uyarı dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

Yaşar Nuri Öztürk

Sâd, hatırlatma ve öğüt dolu Kur'ân'a bak ve düşün.

Abdullah Parlıyan

(1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.[477]

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.

Cemal Külünkoğlu

Sâd. Uyarı dolu Kur'an'a andolsun (ki sen peygamberlerdensin).

Kadri Çelik

Sād. Gerçeği anlatan ve (ona karşı çıkanları) ikaz buyuran şerefli Kur’ân’a andolsun (ki sen, Allah’ın dinini tebliğ için gönderilen bir rasûlsün).

Ali Ünal

Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

Harun Yıldırım

Sad! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur'an şahit olsun!

Mustafa İslamoğlu

Sâd. ANT OLSUN öğüt dolu Kur’an’a!

Sadık Türkmen

Sad. Öğütlerle dolu Kur'an'a and olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.

İmam İskender Ali Mihr