Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾


SÂD SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

cundun hunâlike mehzûmun min el ahzâbi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
cundun ordu, ordular
olan şey(ler)
hunâlike burada
mehzûmun hezimete uğramış, bozguna uğratılmış
min el ahzâbi hiziplerden, fırkalardan

(Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.

SÂD SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

Diyanet İşleri

Bir ordudur onlar ki bölük bölük toplanmış ve buracıkta bozguna uğrayacaklar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

Adem Uğur

Onlar, inkâr fikrinde birleşenlerden arta kalmış, hezimete uğratılmış bir ordudur.

Ahmed Hulusi

Onlar, işte şurada, mü’minler karşısında müttefik birliklerden meydana gelen, bozguna uğramış askerî erkân ve ordulardır.

Ahmet Tekin

Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur.

Ahmet Varol

Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

Ali Bulaç

Onlar, burada (yakında) mağlub edilecek muhtelif partilerden ibaret bozuk düzen bir ordudur.

Ali Fikri Yavuz

Onlar burada takim takim bozguna ugramis perisan bir ordudur.

Bekir Sadak

Onlar burada bir araya gelmiş fakat bozguna uğrayacak kırıkdökük bir ordu..

Celal Yıldırım

Onlar burada takım takım bozguna uğramış perişan bir ordudur.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

Diyanet Vakfi

Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur.

Edip Yüksel

Onlar burada Ahzab döküntüsünden (muhtelif partilerden) bozuk bir ordu

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar burada hiziplerin döküntülerinden kalma bozuk (muhtelif partilerden bozguna uğramış) bir ordudur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar burada çeşitli partilerden (gruplardan) bozguna uğramış bir ordudur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır.

Seyyid Kutub

Onlar burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

Gültekin Onan

(Onlar) derme çatma partilerden (mürekkeb) öyle bir ordudur ki işte şurada hezimete uğratılmış (lar) dır.

Hasan Basri Çantay

(Onlar, peygamberlerine karşı gelen) topluluklardan (oluşmuş), işte şurada(Mekke’de) bozguna uğratılmış (olacak) derme çatma bir ordudur.

Hayrat Neşriyat

Onlar, burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur.

İbni Kesir

(Fakat) işte bütün insanlar, ne kadar (sıkı şekilde) bir araya gelmiş olsalar da (hakikati kabule yanaşmazlarsa) yenilmeye mahkum olurlar.

Muhammed Esed

(11-12) Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur. Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir'avun (peygamberleri) tekzîp etmişti.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır.

Ömer Öngüt

Değişik gruplardan meydana gelmiş ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır.

Şaban Piriş

Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!

Suat Yıldırım

(Onlar) Şurada bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur.

Süleyman Ateş

Onlar, burada, (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

Tefhim-ul Kuran

Nihayet onlar da çeşitli topluluklardan, şuracıkta bozguna uğrayacak bir ordu döküntüsüdür.

Ümit Şimşek

Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk

Onlar göğe çıkmaları bir yana, derme çatma guruplardan bir araya getirilmiş, kırık dökük bir ordu olup, buracıkta bozguna uğrayacaklardır.

Abdullah Parlıyan

Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş, şimdiden mağlub edilmeye mahküm bir ordudur.

Bayraktar Bayraklı

Onlar, burada (yakında) bozguna uğratılacak muhtelif, döküntü gruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur.

Cemal Külünkoğlu

(Onlar o gün) Orada, çeşitli gruplardan (müttefik güçlerden), bozguna uğratılmış ufacık bir ordu (olacaktır).

Kadri Çelik

Aslında onlar, hesaba katılmaya değmez, şuracıkta yenilmeye mahkûm bölük–pörçük döküntü bir güruhtur.

Ali Ünal

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

Harun Yıldırım

Onlar, bozguna uğramış müttefiklerin döküntülerinden oluşmuş (başıbozuklar) ordusu...

Mustafa İslamoğlu

Onlar burada bozguna uğratılmış/uğrayacak, derme çatma gruplardan oluşmuş bir ordudur.

Sadık Türkmen

Bulundukları yerde, bir araya gelmiş yenilmez orduları mı var?

İlyas Yorulmaz

(Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.

İmam İskender Ali Mihr