Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾


SÂD SURESİ 14. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in kullun illâ kezzebe er rusule fe hakka ikâbi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in kullun illâ hepsi sadece
kezzebe yalanladı
er rusule resûller
fe böylece
hakka hak oldu
ikâbi ikabım, gazabım

Onların hepsi resûlleri, sadece yalanladı. Böylece ikabım (cezalandırmam) hak oldu.

SÂD SURESİ 14. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.

Diyanet İşleri

Her biri, peygamberleri ancak yalanladılar da azâbı hak ettiler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.

Adem Uğur

Hepsi de sadece Rasûlleri yalanladılar. . . Bu yüzden de yaptıklarının kötü sonucunu yaşamayı hak ettiler!

Ahmed Hulusi

Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar. Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, peygamberlere ve kutsal kitaplara itibar etmedikleri için, onları suçlarına denk adâletle cezalandırmam gerekçeli olarak gerçekleşti.

Ahmet Tekin

Onların hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece cezam hak oldu.

Ahmet Varol

Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.

Ali Bulaç

O kavimlerin her biri, peygamberlerini tekzib etmeleriyle azabım onlara vacib oldu.

Ali Fikri Yavuz

Hepsi peygamberleri yalanladi da azabimi hakettiler. *

Bekir Sadak

Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden azabım (onlar hakkında) gerçekleşti.

Celal Yıldırım

Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hakettiler.

Diyanet İşleri (eski)

Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.

Diyanet Vakfi

Hepsi de elçileri yalanladılar ve cezamı hakkettiler.

Edip Yüksel

Başka değil, hepsi gönderilen elçileri (Resulleri) tekzib etti de öyle hak oldu azâbım

Elmalılı Hamdi Yazır

Başka değil hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hepsi peygamberleri yalanladılar da azabımı hak ettiler.

Seyyid Kutub

Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.

Gültekin Onan

Onların herbiri, başka değil, gönderilen (o peygamber) leri tekzîb etdi (ler) de (bu yüzden onlara) azabım hak oldu.

Hasan Basri Çantay

Doğrusu hepsi peygamberleri yalanladı da azâbım (onların üzerine) hak oldu.

Hayrat Neşriyat

Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Ve bu yüzden azabı hak ettiler.

İbni Kesir

Hepsi de elçileri yalanladılar; ve bu nedenle cezamızı hak ettiler.

Muhammed Esed

(13-14) Ve Semûd ve kavm-i Lût ve Eyke ahalisi de (tekzîp etmişlerdi). İşte bunlar, o tâifelerdir. Başka değil, hepsi de peygamberleri tekzîp ettiler de artık azabım hak oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hepsi de peygamberleri yalanladılar ve azabımı hakettiler.

Ömer Öngüt

Hemen hepsi de elçileri yalanladılar da azabımı hak ettiler.

Şaban Piriş

Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.

Suat Yıldırım

Hepsi de elçileri yalanladılar, benim cezâmı hak ettiler.

Süleyman Ateş

Hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.

Tefhim-ul Kuran

Hepsi de peygamberleri yalanladı ve hepsi cezayı hak etti.

Ümit Şimşek

Bunların hepsi, resulleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Sonunda azabım hak oldu.

Yaşar Nuri Öztürk

Hepsi de elçileri yalanladılar ve bu nedenle cezamızı hak ettiler.

Abdullah Parlıyan

Onların her biri, gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden azabım hak oldu.

Bayraktar Bayraklı

Hepsi de peygamberleri yalanladılar ve bu yüzden azabı hak ettiler.

Cemal Külünkoğlu

Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hak ettiler.

Kadri Çelik

Her biri, rasûlleri yalanladı ve hak ettikleri şiddetli cezam, başlarında patladı.

Ali Ünal

Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden azabım hak oldu.

Harun Yıldırım

Hepsi de elçileri yalanladılar: Bu yüzden cezamızı hak ettiler.

Mustafa İslamoğlu

Ancak hepsi de elçileri yalanladılar. Sonunda azabımı hak ettiler.

Sadık Türkmen

Ancak (kendilerine gönderilmiş) elçileri yalanladılar. Sonra da azabım üzerlerine hak oldu.

İlyas Yorulmaz

Onların hepsi resûlleri, sadece yalanladı. Böylece ikabım (cezalandırmam) hak oldu.

İmam İskender Ali Mihr