Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾


SÂD SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel ellezîne keferû izzetin ve şikâkın
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel bilâkis, hayır
ellezîne o kimseler, onlar
keferû inkâr ettiler, küfrettiler
içinde, ...'de
izzetin gurur, kibir
ve şikâkın ve ayrılık

Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.

SÂD SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Fakat inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

Diyanet İşleri

Kâfir olanlar, ululanmadalar ve isyân içindeler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Adem Uğur

Bak kendilerini şerefli sanan o hakikat bilgisini inkâr edenler, hakikatlerinden kopuk bir yaşam içindedirler!

Ahmed Hulusi

Doğrusu, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, boş bir gurur, bir ayrılık, bir bölücülük, hakka muhalefet ve düşmanlık içindeler.

Ahmet Tekin

Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

Ahmet Varol

Hayır; o inkâr edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

Ali Bulaç

(İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler.

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

Bekir Sadak

O inkâr edenler, bir gurur ve bölünme içindedirler.

Celal Yıldırım

(1-2) Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

Edip Yüksel

Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Seyyid Kutub

Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

Gültekin Onan

(haal) küfredenler (in iddia etdikleri gibi değildir). Bil'akis (onların dışı boş) bir onur, (içi ise tam) bir tefrika içindedir.

Hasan Basri Çantay

Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah’a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler.

Hayrat Neşriyat

Hayır, o küfredenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

İbni Kesir

Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış ve (bu sebeple) (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

Muhammed Esed

Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kâfirler bilâkis bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Ömer Öngüt

Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler.

Şaban Piriş

(Kâfirler) Bu Kur’ân’ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.

Suat Yıldırım

İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Süleyman Ateş

Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

Tefhim-ul Kuran

Doğrusu, inkâr edenler kibirleri yüzünden muhalefet içindeler.

Ümit Şimşek

İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler.

Yaşar Nuri Öztürk

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

Abdullah Parlıyan

(1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.[477]

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Kadri Çelik

Ne var ki, (seni) ret ve inkâr edenler, gurur, kibir içinde ve (Kur’ân’a karşı) sürekli muhalefet halindedirler.

Ali Ünal

Küfredenler, aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Harun Yıldırım

Ama nerde! İnkarda direnenler (akletmek yerine) yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir.

Mustafa İslamoğlu

Inkârcılar boş bir gurur ve bir ayrılık içindedirler.

Sadık Türkmen

Doğruları inkâr edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler.

İlyas Yorulmaz

Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.

İmam İskender Ali Mihr