Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾


SÂD SURESİ 46. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ ahlasnâ-hum bi hâlisatin zikre ed dâri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ gerçekten biz, muhakkak ki biz
ahlasnâ-hum ihlâs sahibi kıldık, onları
bi hâlisatin hâlis kullar olarak
zikre ed dâri ahiret yurdunu zikreden

Muhakkak ki Biz, onları (ahiret) yurdunu zikreden halis (kullar) olarak ihlâs sahibi kıldık.

SÂD SURESİ 46. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.

Diyanet İşleri

Biz onları, dâimâ yurtları olan âhireti anma huyuyla yarattık da özleri temiz, ihlâs sâhibi kullar ettik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık.

Adem Uğur

Doğrusu biz onlarda, gerçek vatanlarını (hakikat boyutunu) hatırda tutarak yaşama sâfiyetini açığa çıkardık.

Ahmed Hulusi

Biz onları samimiyetle, asıl yurt, âhiret düşüncesine rağbet eden ve insanları âhiret hayatına inanmaya teşvik eden has kullarımızdan kıldık.

Ahmet Tekin

Biz onları (ahiret) yurdu(nu) anmaktan ibaret halis bir özellikle ihlaslı kimseler kıldık.

Ahmet Varol

Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.

Ali Bulaç

Çünkü biz, onları, ahiret yurdunu anmaktan ibaret pak bir hasletle hâlis (insanlar) kıldık.

Ali Fikri Yavuz

Biz onlari ahiret yurdunu dusunen, icten bagli kimseler kildik.

Bekir Sadak

Şüphesiz biz, onları katıksız olarak Âhiret yurdunu düşünen hâlis kişiler kıldık.

Celal Yıldırım

Biz onları ahiret yurdunu düşünen, içten bağlı kimseler kıldık.

Diyanet İşleri (eski)

Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık.

Diyanet Vakfi

Salt ahireti düşündükleri için onları salt/dupduru kıldık.

Edip Yüksel

Çünkü biz onları temiz bir hassa, halîs yurd düşüncesiyle halîslerimizden kılmışızdır

Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Çünkü biz onları temiz bir hasletle, hâlis yurt (ahiret) düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık.

Seyyid Kutub

Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.

Gültekin Onan

Çünkü biz onları katkısız (şaibesiz) bir hasletle — ki (bu dâima) yurd (ları) nı hatırlama (ları ve onun için çalışmaları) dır — haalis (insanlar) yapdık.

Hasan Basri Çantay

Çünki biz onları, hâlis (bir haslet) olan âhiret düşüncesiyle ihlâslı (kimseler) kıldık.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu Biz, onları ahiret yurdunu samimiyetle düşünen kimseler kıldık.

İbni Kesir

Biz onları arı duru bir düşünce aracılığıyla temizledik. Öteki dünyayı gözetme (düşüncesiyle).

Muhammed Esed

(45-46) Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim'i ve İshak'ı ve Ya'kub'u da an. Şüphe yok ki, Biz onları dar-ı ahireti düşünme hasletiyle mümtaz, ihlâs sahipleri kılmıştık.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onları ahiret yurdunu düşünen, ihlâslı kimseler kıldık.

Ömer Öngüt

Biz onları gerçek yurdu düşünen, tam olarak arınmış, ihlaslı kimseler kılmıştık.

Şaban Piriş

Biz onları özellikle âhiret yurdunu düşünen ihlâslı kişiler kıldık.

Suat Yıldırım

Biz onları âhiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize hâlis (kul) yaptık.

Süleyman Ateş

Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık.

Tefhim-ul Kuran

Biz onları, özellikle âhiret yurdunu düşünen ihlâslı kullar kıldık.

Ümit Şimşek

Biz onları, yurdu düşünme özellikleriyle yücelen tertemiz kullar yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk

Onları ahireti sürekli hatırlama özelliğiyle samimi, halis kullar yaptık.

Abdullah Parlıyan

Biz onları daima âhireti düşünen ihlâslı kullar kıldık.

Bayraktar Bayraklı

(45-47) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla! Biz onları ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Çünkü onlar, bizim katımızda seçkin iyi kişilerdendir.

Cemal Külünkoğlu

Gerçekten biz onları, (ahiretteki asıl) yurdu hatırlatan katışıksız (bir haslet ile) halis kıldık.

Kadri Çelik

Biz onları her bakımdan ihlâslı kıldık ve bu sebeple (düşünce, söz ve davranışlarında) hep Âhiret Yurdu’nu gözetirlerdi.

Ali Ünal

Gerçekten biz onları, katıksızca yurdu düşünen ihlas sahipleri kıldık.

Harun Yıldırım

Biz onların şahsiyetlerini arı duru bir tasavvurla saflaştırdık (ki, ebedi) yurdu hep hatırda tutsunlar;

Mustafa İslamoğlu

Gerçekten onlar, ahiret düşüncesiyle dolu/donanmış samimîlerden idi.

Sadık Türkmen

Onların bu özelliklerinden dolayı, onları ahiret yurduna örnek kullar olarak seçtik.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, onları (ahiret) yurdunu zikreden halis (kullar) olarak ihlâs sahibi kıldık.

İmam İskender Ali Mihr