Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾


SÂD SURESİ 49. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

hâzâ zikrun ve inne li el muttakîne le husne meâbin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hâzâ bu
zikrun bir zikir
ve inne ve muhakkak ki, şüphesiz
li el muttakîne muttakiler için, takva sahipleri için
le elbette, mutlaka, muhakkak
husne meâbin en güzel meab, sığınakların en güzeli

Bu (Kur’ân-ı Kerim), bir Zikir’dir. Ve muhakkak ki muttakiler (takva sahipleri) için sığınakların en güzeli (Allah’ın Zat’ı) vardır.

SÂD SURESİ 49. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(49-50) Bu bir öğüttür. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.

Diyanet İşleri

Ve bu, güzel bir anılıştır ve şüphe yok ki çekinenlere elbette dönülüp varılacak pek güzel bir yer var.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır.

Adem Uğur

Bu hatırlatmadır! Muhakkak ki korunmuş olanlar için dönüş yerinin güzeli vardır.

Ahmed Hulusi

Kur’ân’ın bir bölümü olan, okunarak ibadet edilen bu kıssalar, bir uyarıdır, bir öğüttür. Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için güzel bir gelecek, cennette güzel makamlar vardır.

Ahmet Tekin

Bu bir hatırlatmadır. Takva sahipleri için elbette güzel bir varış yeri vardır.

Ahmet Varol

Bu, bir zikr'dir. Şüphesiz muttakiler için, elbette varılacak güzel bir yer vardır.

Ali Bulaç

İşte bu, (anlatılanlar, onlar için) bir şereftir. Elbette takva sahibleri için dönüb varılacak güzel bir yer var.

Ali Fikri Yavuz

Iste bu guzel bir anmadir. Dogrusu Allah'a karsi gelmekten sakinanlara guzel bir gelecek vardir.

Bekir Sadak

İşte bu (anılar) bir öğüt ve hatırlamadır. Şüphesiz ki (Allah'tan) korkup (fenalıklardan) sakınanlar için dönülecek güzel bir yer ve yurt vardır.

Celal Yıldırım

İşte bu güzel bir anmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır.

Diyanet İşleri (eski)

İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır.

Diyanet Vakfi

Bu bir mesajdır: Erdemliler için güzel bir gelecek,

Edip Yüksel

İşte bu bir zikirdir ve şübhesiz korunan müttekîler için her halde güzel bir istikbal (bir husni meâb) var.

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (varış yeri) vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (güzel bir dönüş yeri) vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu bir hatırlatmadır. Korunanlar için güzel bir gelecek vardır.

Seyyid Kutub

Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için, elbette güzel bir dönüş yeri (meab) vardır.

Gültekin Onan

Bu,(peygamberler için bir şeref ve) bir zikr (-i cemîl) dir. Takvâye erenlerin dönüb varacağı yerde elbette güzel (bir merci) dir:

Hasan Basri Çantay

(49-50) Bu, (onları güzel) bir yâd etmedir! Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için, gerçekten güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olan Adn Cennetleri vardır.

Hayrat Neşriyat

Bu bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler için güzel bir sonuç vardır.

İbni Kesir

BU, (Allah'a inananlar için) bir uyarıdır. Çünkü, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanları bütün menzillerin en güzeli beklemektedir:

Muhammed Esed

(49-50) İşte bu, bir şereftir. Ve şüphe yok ki, muttakîler için elbette güzel bir varılacak yer de vardır. Adn cennetleridir. Onlar için kapıları açılmış olarak.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte bu bir zikirdir ve doğrusu muttakilere güzel bir gelecek vardır.

Ömer Öngüt

Bu bir hatırlatmadır. Allahtan korkanlar için elbette güzel bir gelecek vardır.

Şaban Piriş

İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir âkıbet vardır.

Suat Yıldırım

Bu, bir hatırlatmadır. Korunanlar için güzel bir gelecek vardır:

Süleyman Ateş

Bu, bir zikr'dir. Şüphesiz muttakiler için, elbette varılacak güzel bir yer vardır.

Tefhim-ul Kuran

Bütün bunlar bir hatırlatmadır. Kötülükten sakınanlar için ise varılacak güzel bir yer vardır.

Ümit Şimşek

Bir hatırlatmadır bu! Korunup sakınanlar için elbette güzel bir gelecek vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte bu Allah'a inananlar için bir uyarıdır. Şüphe yok ki, yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanlara, dönüp varacağı güzel bir makam vardır.

Abdullah Parlıyan

Bunlar bir öğüttür. Şüphesiz muttakîler için güzel bir gelecek vardır.

Bayraktar Bayraklı

(49-50) İşte bu, bir hatırlatmadır! Doğrusu Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar için elbette güzel bir dönüş yeri ve kapıları onlar için ardına kadar açık olan sonsuz mutluluk, esenlik cennetleri vardır.

Cemal Külünkoğlu

Bu, bir hatırlatmadır. Şüphesiz muttakiler için, kesin varılacak güzel bir yer vardır.

Kadri Çelik

(Rasûller hakkındaki) bu hatırlatmalarımız, onlar için iyi bir anma, başkaları için ise bir ders, bir öğüttür. İçleri O’na karşı saygıyla dopdolu olan ve Allah’a karşı gelmekten, dolayısıyla O’nun azabından sakınan (müttakî) leri gerçekten çok güzel bir âkıbet, çok hoş bir dönüş yeri beklemektedir:

Ali Ünal

İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır.

Harun Yıldırım

Bu (mesaj) bir hatırlatma ve uyarıdır: elbet sorumluluğunun bilincinde olanları en güzel bir menzil beklemektedir.

Mustafa İslamoğlu

Bu bir hatırlatmadır/uyarıdır! Şüphesiz ki; aklını çalıştırıp korunup sakınanlar için, güzel bir gelecek/(dünyadan sonra) dönüş yeri vardır.

Sadık Türkmen

Bu (Kur'an), ahiret yurdunda en güzel yerlere yerleşebilmeleri için, Allah dan korunanlara bir öğüttür.

İlyas Yorulmaz

Bu (Kur’ân-ı Kerim), bir Zikir’dir. Ve muhakkak ki muttakiler (takva sahipleri) için sığınakların en güzeli (Allah’ın Zat’ı) vardır.

İmam İskender Ali Mihr