Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾


SÂD SURESİ 54. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne hâzâ le rızku-nâ mâ lehu min nefâdin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne şüphesiz, muhakkak ki
hâzâ bu
le gerçekten
rızku-nâ bizim rızkımız
mâ lehu onun yoktur
min ...'den
nefâdin bitmek, tükenmek

Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.

SÂD SURESİ 54. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bu, elbette bizim rızkımız, hem de öylesine ki bitip tükenmesi yok.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.

Adem Uğur

Muhakkak ki işte bu bizim yaşam gıdamızdır. . . Hiç tükenmeyen!

Ahmed Hulusi

İşte bunlar bizim verdiğimiz, bitmek tükenmek bilmeyen rızıklardır.

Ahmet Tekin

Doğrusu bu bizim tükenmesi olmayan rızkımızdır.

Ahmet Varol

Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

Ali Bulaç

Bu, (cennette müminlere verdiğimiz nimet) bitmez tükenmez rızkımızdır.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu, verdigimiz bu riziklar tukenecek degildir.

Bekir Sadak

Şüphesiz bu, bizim (hazırladığımız) rızıktır ki hiç de bitip tükenmek yok.

Celal Yıldırım

Doğrusu, verdiğimiz bu rızıklar tükenecek değildir.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.

Diyanet Vakfi

Bizim bu rızkımız tükenmez.

Edip Yüksel

İşte ki bu bizim rızkımız, muhakkak ki ona hiç tükenmek yok

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu bizim hiç tükenmeyecek rızkımızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte bu, bizim rızkımız; muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu, verdiğimiz rızıklar tükenmez.

Seyyid Kutub

Şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki bü, bizim bitib tükenmeyecek rızkımızdır.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bu, gerçekten bizim (verdiğimiz) rızkımızdır; onun tükenmesi yoktur.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu bu, Bizim rızkımızdır, onun için bitip tükenme yoktur.

İbni Kesir

Bu, (size) vereceğimiz tükenmeyen nimetimizdir!

Muhammed Esed

(53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bu bizim tükenmek bilmeyen rızkımızdır.

Ömer Öngüt

İşte bu hiç tükenmeyecek rızıklarımızdır.

Şaban Piriş

Gerçekten bu, Bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur.

Suat Yıldırım

Doğrusu bizim bu rızkımızın bitip tükenmesi yoktur!

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

Tefhim-ul Kuran

Bu Bizim hazırladığımız rızıktır ki, bitmek tükenmek bilmez.

Ümit Şimşek

İşte bu, bizim verdiğimiz rızıktır elbette. Bitip tükenmesi yoktur onun.

Yaşar Nuri Öztürk

Hiç şüphesiz bu bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bu, bizim vaadimiz olan rızıktır. Onda tükenmek yoktur.

Bayraktar Bayraklı

İşte bu, (size) vereceğimiz tükenmeyen nimetimizdir!

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz bu bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.

Kadri Çelik

Gerçekten, sizin için hazırladığımız, hiç eksilme ve tükenme bilmeyen nasibinizdir bunlar.

Ali Ünal

Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.

Harun Yıldırım

elbet Bizim verdiğimiz bu rızık, asla tükenme riski taşımamaktadır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz ki bu Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yoktur.

Sadık Türkmen

Elbetteki onlar için ikram ettiğimiz rızıklar, bitip tükenecek değildir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.

İmam İskender Ali Mihr