Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾


SÂD SURESİ 55. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

hâzâ ve inne li et tâgîne le şerre meâbin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hâzâ bu
ve inne ve şüphesiz, muhakkak ki
li et tâgîne azgınlar için
le elbette
şerre meâbin kötü bir dönüş yeri, kötü bir meab (sığınak)

(Cennettekilerin durumu) bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli (kötü) bir meab (sığınak) vardır.

SÂD SURESİ 55. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(55-56) İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!

Diyanet İşleri

Şu da var: Ve şüphe yok ki azgınlara elbette dönülüp gidilecek en kötü bir yer mevcut.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Adem Uğur

İşte bu! Muhakkak ki, taşkınlık yapanlar için de dönüş yerinin şerrlisi vardır.

Ahmed Hulusi

Bunlar ilâhî emirlere yapışanların mükâfatıdır. Azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Ahmet Tekin

Bu böyledir. Azgınlar için ise en kötü bir varış yeri vardır.

Ahmet Varol

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.

Ali Bulaç

Bu, müminlere mahsustur. Azgınların dönüb varacağı yer ise, muhakkak ki fena bir yerdir.

Ali Fikri Yavuz

Bu boyle; ama azginlara kotu bir gelecek vardir.

Bekir Sadak

Bu (mutlu kişiler içindir). Azgın sapıklar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.

Celal Yıldırım

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Diyanet Vakfi

Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler.

Edip Yüksel

Bu böyle, şübhesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu böyledir; ancak azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Seyyid Kutub

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak kötü bir dönüş yeri (meab) vardır.

Gültekin Onan

Bu, (ehl-i cennete mahsusdur). Azgınların gideceği yer ise muhakkak en kötü (bir merci) dir:

Hasan Basri Çantay

(55-56) Bu (böyledir)! Şübhesiz ki azgınlar için de elbette kötü dönüş yeri, Cehennem vardır; oraya girerler. Artık o ne kötü yataktır!

Hayrat Neşriyat

Bu böyle. Azgınlar için de sonucun en kötüsü vardır.

İbni Kesir

Bu, (dürüst ve erdemliler içindir); doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları ise en kötü bir akibet beklemektedir.

Muhammed Esed

(53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu böyle! Şüphesiz ki azgınlar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.

Ömer Öngüt

İşte şu da azgınlar için kötü bir gelecek...

Şaban Piriş

(55-56) İşte bu, mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!

Suat Yıldırım

Bu böyledir; fakat azgınlara da en kötü bir gelecek vardır:

Süleyman Ateş

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.

Tefhim-ul Kuran

Bu sakınanlar içindir; azgınlar için ise varılacak kötü bir yer vardır.

Ümit Şimşek

Bu, budur! Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette!

Yaşar Nuri Öztürk

Bu nimetler dürüst ve erdemliler içindir. Azgın ve sapıklar için de muhakkak, varılacak kötü bir yer vardır.

Abdullah Parlıyan

Bu da bir uyarıdır. Şüphesiz, azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.

Bayraktar Bayraklı

(55-56) Bu (mutlu kişiler içindir). Ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir!

Cemal Külünkoğlu

Bu (takva sahipleri içindi; ama) azgınlar içinse muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.

Kadri Çelik

Evet, bunlar (müttakîler içindir). Azgın isyankârları bekleyen ise kötü âkıbet, kötü bir dönüş yeridir:

Ali Ünal

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.

Harun Yıldırım

Bu böyledir! Ama bir de haddini bilmez azgınlar var ki, onları da en kötü bir menzil beklemektedir:

Mustafa İslamoğlu

Işte böyle/bunlar gerçeklere inanan müminler içindir!.. Azgınlar için de elbette kötü bir dönüş yeri vardır.

Sadık Türkmen

Rablerine karşı azgınlık edenler için de, çok belalı kalacak yerler var.

İlyas Yorulmaz

(Cennettekilerin durumu) bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli (kötü) bir meab (sığınak) vardır.

İmam İskender Ali Mihr