Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾


SÂD SURESİ 62. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen kunnâ neuddu-hum min el eşrâri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâlû ve dediler
mâ lenâ bize ne oluyor, biz niçin
lâ nerâ görmüyoruz
ricâlen adamlar
kunnâ biz olduk
neuddu-hum onları addediyoruz, sayıyoruz
min ...'den
el eşrâri şerliler

Ve (cehennemdekiler): “Biz niçin, şerlilerden addettiğimiz adamları (burada cehennemde) görmüyoruz?” dediler.

SÂD SURESİ 62. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?”

Diyanet İşleri

Ve ne oldu bize ki diyecekler, kötü saydığımız erleri göremiyoruz?

Abdulbaki Gölpınarlı

(İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?

Adem Uğur

Dediler ki: "Biz niye, kendilerini şerrliler kabul ettiğimiz ricali (burada) görmüyoruz?"

Ahmed Hulusi

İnkâr edenler:
'Nasıl olur? Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burda niçin görmüyoruz?' derler.

Ahmet Tekin

Derler ki: 'Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz?

Ahmet Varol

Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."

Ali Bulaç

Bir de (o cehennemdeki azgın elebaşılar müminleri kasdederek şöyle) diyecekler: “- (Dünyada) kendilerini bayağı kimselerden saydığımız bir takım adamları (fakir müminleri bu ateşte) neye görmüyoruz?

Ali Fikri Yavuz

soyle derler: «Kendilerini dunyada iken kotu saydigimiz kimseleri burada nicin gormuyoruz?»

Bekir Sadak

Ve derler ki: (Dünya'da) kendilerini kötülerden saydığımız (o inanan) adamları neden göremiyoruz ?

Celal Yıldırım

Şöyle derler: 'Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?'

Diyanet İşleri (eski)

(İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?

Diyanet Vakfi

'Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?'

Edip Yüksel

Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de derler ki: «Biz bayağılardan saydığımız o adamları ne diye görmüyoruz?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bir de derler ki: «Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

«Bize ne oldu ki, dünyada iken kötülerden saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz?» derler.

Seyyid Kutub

Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."

Gültekin Onan

(Azgınlar) derler: «Kendilerini (dünyâda) bayağılardan saydığımız adamları neye görmüyoruz»?

Hasan Basri Çantay

(Azgınların reisleri) yine derler ki: 'Bize ne oldu ki, (dünyada iken) kendilerini kötülerden saymakta olduğumuz adamları (fakir Müslümanları burada aramızda)göremiyoruz?'

Hayrat Neşriyat

Ve dediler ki: Bizim kendilerini kötülerden saydığımız adamları niçin burada görmüyoruz?

İbni Kesir

Ve ekleyecekler: "Nasıl olur da (dünyada) çarpılmış olanlar arasında saydıklarımızı(n hiç birini) burada görmeyiz,

Muhammed Esed

Ve (azgınlar) derler ki: «Bize ne oluyor ki, birtakım erkekleri görüyoruz ki, biz onları en şerli kimselerden sayar idik?»

Ömer Nasuhi Bilmen

Derler ki: "Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? "

Ömer Öngüt

-Bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler.

Şaban Piriş

(62-63) Azgınlar: "Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?"

Suat Yıldırım

"Bize ne oldu ki, (dünyâda) kötülerden saydığımız adamları (burada) görmüyoruz?" dediler.

Süleyman Ateş

Ve derler ki: «Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.»

Tefhim-ul Kuran

Sonra derler ki: 'Ne oluyor bize, dünyada iken kötü saydığımız adamları niçin burada göremiyoruz?

Ümit Şimşek

Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?"

Yaşar Nuri Öztürk

Ve ekleyecekler: “Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri, burada niçin görmüyoruz?

Abdullah Parlıyan

İnkârcılar derler ki: “Dünyada kendilerini kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz?”

Bayraktar Bayraklı

(62-63) (Cehennemliklerin hepsi inananları kastederek şöyle derler: “Dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada neden görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi (kendilerini göremiyoruz)?”

Cemal Külünkoğlu

“Bize ne oluyor da kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz.” derler.

Kadri Çelik

(Elebaşılar,) “(Dünyada iken)” derler, “şerlilerden saydığımız (ve kendilerine hiç değer vermediğimiz) birtakım adamları burada neden görmüyoruz?

Ali Ünal

Derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?

Harun Yıldırım

Bir de diyecekler ki: "Ne oldu da, bir zamanlar kendilerini yaramaz adam saydıklarımızdan hiçbirini burada göremez olduk?

Mustafa İslamoğlu

Ve ekleyecekler: “Bize ne oldu böyle? Kendilerini (dünyada) kötü saydığımız o adamları görmüyoruz.

Sadık Türkmen

Ateşin içinde olanlar “Bize ne oluyor? Dünyada kendilerini şerli ve bayağı gördüğümüz insanları burada, bizim yanımızda göremiyoruz. ”

İlyas Yorulmaz

Ve (cehennemdekiler): “Biz niçin, şerlilerden addettiğimiz adamları (burada cehennemde) görmüyoruz?” dediler.

İmam İskender Ali Mihr