Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır.


إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾


SÂD SURESİ 70. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in yûhâ ileyye illâ ennemâ ene nezîrun mubînun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in ancak, sadece
yûhâ vahyolunuyor
ileyye bana
illâ sadece, ...'den başka
ennemâ ... olduğu
ene ben
nezîrun nezir, uyarıcı
mubînun apaçık

Benim sadece apaçık bir nezir (uyarıcı) olduğum bana vahyolunuyor.

SÂD SURESİ 70. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

Diyanet İşleri

Bana vahyedilmede ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

Adem Uğur

"Bana vahyolan yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum!"

Ahmed Hulusi

'Ben ancak, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahiy geliyor.'

Ahmet Tekin

Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor.'

Ahmet Varol

"Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."

Ali Bulaç

Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor.”

Ali Fikri Yavuz

"Bana sadece vahyolunuyor; dogrusu ben ancak apacik bir uyariciyim.»

Bekir Sadak

Bana ancak ve sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım.

Celal Yıldırım

'Bana sadece vahyolunuyor; doğrusu ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.'

Diyanet İşleri (eski)

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

Diyanet Vakfi

'Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor.'

Edip Yüksel

Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılm bana vahy olunuyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.

Seyyid Kutub

"Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."

Gültekin Onan

«Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici (bir peygamber) olduğum içindir ki (o ilim) bana vahy olunuyor».

Hasan Basri Çantay

'Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.'

Hayrat Neşriyat

Bana, sadece vahyolunur. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.

İbni Kesir

o, (Allah) tarafından bana vahyedilmemiş olsaydı ben de (size) apaçık bir uyarıda bulunamazdım!"

Muhammed Esed

(70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Bana sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. "

Ömer Öngüt

Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor.

Şaban Piriş

Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor."

Suat Yıldırım

"Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için (bu bilgi) bana vahyediliyor."

Süleyman Ateş

«Bana ancak, benim yalnızca apaçık bir uyarıcı korkutucuyum diye vahyolunmaktadır.»

Tefhim-ul Kuran

Yalnız, ben apaçık bir uyarıcı olduğum için, bunlar bana vahyolunuyor.

Ümit Şimşek

"Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

Yaşar Nuri Öztürk

O konular, Allah tarafından bana vahiyle bildirilmemiş olsaydı, ben de size apaçık bir uyarıda bulunamazdım.

Abdullah Parlıyan

“Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğumdan dolayı vahyediliyor.”

Bayraktar Bayraklı

“Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

Cemal Külünkoğlu

“Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.”

Kadri Çelik

(Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum ve) bana vahyolunuyor ki, ben (insanları uyarmak için gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.

Ali Ünal

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

Harun Yıldırım

ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir."

Mustafa İslamoğlu

Bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunuyor.”

Sadık Türkmen

Ancak bunlar bana vahy ile bildiriliyor. Bana düşende bunları size açıkça duyurmak.

İlyas Yorulmaz

Benim sadece apaçık bir nezir (uyarıcı) olduğum bana vahyolunuyor.

İmam İskender Ali Mihr